Tekna løfter fram helseteknologi

180 deltakere var samlet da Helsetekniologikonferansen gikk av stabelen på Gardermoen 16.mars. – Konferansen har utviklet seg til å bli en av de viktigste for aktører innen helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon i Norge, sier prosjektleder Arild Ulseth i Tekna.

- Eldrebølgen setter offentlige finaniserte helsetjenester under press, og vi er nødt til å tenke smartere for å sikre et godt helsetilbud til alle. Hvordan får vi dette til, spør Arild Ulseth under Helseteknologikonferansen. For tredje gang arrangerer Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Care Cluster Helseteknologikonferansen, som er en av de viktigste nettverksarenaene og møteplassene for personer alle med interesse for helseteknologi, både fra helsetjenesten og industrien.

- Ny teknologi er nødvendig for å kutte kostnader og skape bedre tjenester. Utfordringen er å skape ny innovasjon og realisere gevinster. Dette skal vi diskutere på konferansen, sier Ulseth.

Tidligere BI-rektor Torgeir Reve åpnet konferansen. Konferansen tok for seg et bredt spekter av temaer, fra kunstig intelligens til nye tjenester for behandling i hjemmet, og hadde egne sesjoner rettet mot henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Tekna har de siste årene økt satsingen mot helseteknologi, og retter søkelyset mot problemstillinger knyttet til bruk og innføring av teknologi i helse. Tekna har et eget fagnettverk for Helse og teknologi

Publisert: 16. mars 2018