Tekna krever strengere klimalov

Tekna er blant organisasjonene som krever at forslaget til klimalov endres. Under den nylige høringen i Stortingets energi- og miljøkomité, la Forum for utvikling og miljø (ForUM) frem de 23 organisasjonenes tre krav til endringer.

Organisasjonene mener Stortinget må innfri disse kravene ved behandlingen av lovforslaget, for at klimaloven skal bli det verktøyet for en ambisiøs klimapolitikk som sivilsamfunnet har etterspurt, skriver Dagsavisen. 

Dette er kravene 

Utslippsmålene som settes for 2050 må gjelde utslipp på norsk territorium. Dette mener de 23 organisasjonene er nødvendig for å sikre at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn i 2050, slik formålet med loven er. 

I lovforslaget står det at klimamålene skal oppdateres hvert femte år. Stortinget må i den anledning sette et tak for hvor store utslippene kan være i hver femårsperiode, mener de 23 organisasjonene. Dette er nødvendig for å sikre at utslippene faktisk går ned, i tråd med målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i løpet av de neste 33 årene. 

Organisasjonene mener også at regjeringen årlig må legge fram utslippsbaner for alle sektorer, samt en oversikt over hvilke tiltak som vil føre til de nødvendige klimakuttene i hver enkelt sektor. 

Disse organisasjonene står bak kravene: 

 Akademikerne, Bellona, Caritas, Changemaker, El og IT Forbundet, Fagforbundet, ForUM for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Kirkens nødhjelp, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Naturviterne, NITO, Norsk klimastiftelse, Sabima, Spire,  Tekna, Unio, WWF Verdens naturfond, YS og Zero.

Publisert: 5. mai 2017