Tekna inviterte fagtopper for å diskutere outsourcing og offshoring

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg samlet mandag 31.januar ledere i flere fagorganisasjoner for å diskutere utfordringer knyttet til outsourcing og offshoring av tjenester, særlig knyttet til IKT-området.

- Vi ser at de ulike organisasjonene har ulike problemstillinger som dukker opp i kjølvannet av en stadig økende andel utkontrakteringer av virksomhetsoppgaver. Hensikten med møtet var å treffe de organisasjonen vi til vanlig ikke jobber veldig tett sammen med, sier Randeberg. Finansforbundet, Juristforbundet, Negotia og El- og IT-forbundet var tilstede i møtet.

- Det er nyttig for oss å se litt bredere på dette området som vi er særskilt opptatt av. Det er ikke udelt negativt med outsourcing, men det er noen slagsider vi definitivt må ta på alvor, og som merkelig nok ikke er på den politiske dagsorden, sier Randeberg.

Hun påpeker at det for Tekna er viktig at vi opprettholder sterke faglige miljøer i Norge. - Klarer vi ikke å opprettholde de gode kompetansemiljøene, vil vi svekke rekrutteringen av høyt utdannede IKT-ansatte. Dette igjen vil vanskeliggjøre utvikling av næringer med behov slik kompetanse i Norge, og ikke minst vil rekrutteringen til forskning bli en stor utfordring, påpeker hun.

- En massiv digitalisering og teknologiutvikling er på gang, og vi må ikke nå miste taket på en viktig næring for Norge i fremtiden. Kompetansemiljøene i Norge må være så sterke og gode at vi faktisk kan være på høyden i anbudsrundene. Vi vil at utenlandske selskaper kjøper tjenester av oss, like gjerne som vi kjøper av dem, sier Randeberg.

Organisasjonene diskuterte fagorganisasjonenes rolle og betydningen av trepartssamarbeidet og den norske modellen.

- Det er ingen tvil om at det ordnede arbeidslivet med høy grad av tillit og medbestemmelsesrett er et konkurransefortrinn både på kort og lang sikt. Å se at stadig flere vitale oppgaver utføres av utenlandske virksomheter som har ansatte med lav organisasjonsgrad og hvor oppdragstaker ikke skjønner norsk arbeidsliv og trepartssamarbeidet, er en utfordring vi som fagorganisasjoner må løfte opp på et høyere nivå. Vi skal bruke tiden fremover nå på det politisk nivået. Tekna har sine særinteresser, men vi er også opptatt av hvordan man kan finne felles-områder med de andre organisasjonene, områder det er viktig å stå samlet om, avslutter hun.

Publisert: 1. februar 2017