Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Tekna-innspill til KrF

19. nov. 2018

Tekna ber Kristelig Folkeparti arbeide for at det i ny regjeringsplattform tas inn et punkt om kompetansereformen hvor høyutdanningsgruppene også er inkludert.

Regjeringens kompetansereform har medført et tydeligere fokus på etter- og videreutdanning i Norge. Det er bred enighet om at behovet for livslang læring bare vil øke i tiden fremover og Tekna ønsker dette arbeidet velkommen.

-Tekna er likevel bekymret for at arbeidet med kompetansereformen, i for stor grad, begrenses til tiltak for å forhindre frafall fra arbeidslivet. Selv om det er viktig at alle i Norge har tilstrekkelig kompetanse til å delta i arbeidslivet mener Tekna at kompetansereformen må ha større ambisjoner og også omhandle høyt utdannede. Reformen bør ta sikte på å gi alle bedre forutsetninger for å utvikle seg selv faglig gjennom hele livet.

Teknas medlemmer er blant gruppene som har behov for mest faglig påfyll i løpet av karrieren. Mange arbeider i bransjer der teknologiske utviklinger fordrer kontinuerlig faglig påfyll for å henge med. Mange arbeider også i virksomheter som konkurrer på et globalt marked der høy og oppdatert kompetanse er avgjørende for å være konkurransedyktig. Dette er viktig for den enkelte, men er også avgjørende for verdiskaping i norsk næringsliv samt kvalitet og effektivitet i offentlige sektor.

Til tross for dette ser vi at deltagelsen i etter- og videreutdanning blant de høyt utdannede har sunket med ti prosentpoeng de siste ti årene. Våre medlemmer melder fra om at de sliter med å få den kompetanseutviklingen de mener de har behov for fra arbeidsgiver. Mange sliter med å finne tilbud som har den relevansen og kvaliteten de har behov for og som lar seg kombinere med jobb. Blant medlemmer som har mistet jobben ønsker mange å ta fag ved universiteter eller høyskoler men risikerer da å miste retten til dagpenger. Det relevante kompetansetilbudet som eksisterer utenfor UH-sektoren er ofte enten for dyrt eller uten den faglige relevansen som må til for å hjelpe dem ut i nytt arbeid.

Om Norge skal være et ledende kunnskapssamfunn må vi ikke kompetansepolitikken begrense seg til å gjøre norske arbeidstakerne "flinke nok". Kompetansepolitikk må ha som mål at vi alle blir stadig flinkere, at vi alle får bedre forutsetninger for å utvikle oss faglig og tilegne oss ny kunnskap gjennom hele livet, heter det videre i brevet.

 

Les også