Tekna: Dyrt og komplisert med helsesertifiseringer

Stortinget har behandlet stortingsmelding om helsenæringen.

Tekna har levert innspill til meldingen, som komiteen viser til. Dette dreier seg om standardiserte krav til teknisk utstyr og digitale løsninger.

Komiteen viser til innspill fra Tekna om hvor komplisert og dyrt det er å få tillatelse og godkjenning av teknisk utstyr og digitale løsninger, spesielt gjelder det utstyr som ikke er CE-merket.

- Liten ekspertise og kunnskap

Tekna erfarer et det er svært komplisert og dyrt å få tillatelser og godkjenninger hva angår teknisk utstyr og digitale løsninger. Det kreves omfattende byråkratiske prosesser for å få gjennomføre kliniske studier med teknisk utstyr som ikke er CE-merket. Regelverket rundt kliniske studier og godkjenninger er så komplisert at man må benytte konsulenter for å forstå det, og dette er svært kostbart. Tekna opplever at det er liten ekspertise og kunnskap rundt godkjenning av algoritmer som bruker maskinlæring og kunstig intelligens. Tekna mener det raskt må utvikles løsninger for sertifiseringer/godkjenninger og forenklinger av regelverket.

Teknas innspill til Stortinget tar opp en rekke problemstillinger som vi vil jobbe videre med, herunder:

  • Økt kompetanse om helsenæringen hos Innovasjon Norges utekontorer.
  • Utviklingen av gode fagmiljøer  – ikke konsentrere alt til Oslo.
  • Styringssignaler til helseforetakene om å gi signaturer i langt større grad enn i dag på innovasjonsprosjekter.
  • Forslagene i meldingen om å innføre en indikator for kliniske studier og på sikt bruke den som en del av resultatbasert finansiering av forskning i spesialisthelsetjenesten, kan ikke innføres hvis det ikke følges av friske midler.

Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Innstilling fra Næringskomiteen

Teknas øvrige innspill

Nyhetssaken fra Stortingets høring

Video-opptak fra høringen

Her er Teknas helseteknologikonferanse

 

Publisert: 27. november 2019