Tekna i møte med næringsministeren

Representanter fra politisk ledelse i EL og IT Forbundet, NITO, Tekna og Negotia sammen med konserntillitsvalgte fra disse i Telenor, gjennomførte tirsdag 3. oktober et møte med næringsminister Monica Mæland og representanter fra handelspolitisk avdeling- og eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Målet med møtet var å søke næringsministeren om drahjelp for å lykkes med å legge til rette for fagorganisering i Grameenphone.  Vårt konkrete ønske var å få politisk støtte og hjelp til å få frem dommen som er avsagt 30. juni 2016 i Bangladesh, omkring arbeidstakerorganisering i landet.  Dommen er ikke offentliggjort og vi opplever at de juridiske begrensninger som i teorien nå er fjernet i Bangladesh, fortsatt praktiseres. Den nasjonale politiske viljen til å effektuere det vi opplever som en reell organisasjonsfrihet, også for ansatte i Grameenphone, er over ett år etter domsavsigelsen, ikke til stede.

Vi opplevde at dette var et godt møte med en næringsminister som hadde innsikt og forståelse rundt problemene knyttet til arbeidstakerorganisering i Bangladesh.  Som representant for største eier i Telenor og med mulighet for direkte dialog gjennom nasjonale og internasjonale nettverk, opplevde vi at næringsministeren ønsket å bidra og følge opp saken.

Næringsministeren bekrefter at hun vil fortsette å diskutere saken i eierskapsdialogen med Telenor, som gjennomføres kvartalsvis. I tillegg uttrykte næringsministeren at hun vil ta saken opp med utenriksministeren og ministerens stab. 
Som representanter for de ansattes organisasjoner i Telenor fikk vi inntrykk av at næringsministeren og hennes stab støtter vårt arbeid for at arbeidstakere i Grameenphone kan fagorganisere seg, og at dette først og fremst avhenger av at dommen som er vedtatt, gjøres kjent, ikke ankes og at den etterleves. 

(Foto: Terje Bergersen, Negotia)

Publisert: 4. oktober 2017