Tekna i 2016: Godt gjennomslag politisk

- I 2016 har Tekna hatt betydelige politisk gjennomslag. Vi har over 72 000 medlemmer, og den tyngden bruker vi til å få gjennom politiske saker som betyr noe for medlemmene våre, og som er viktig for landet, sier president Lise Lyngsnes Randeberg.

 
Her er de fem viktigste gjennomslagene
 
Nytt lønnssystem i staten
Tekna har lenge vært opptatt av at offentlig sektor må ha sterke og attraktive fagmiljø.  I 2016 inngikk Akademikerne en ny hovedtariffavtale for staten hvor lønnsdannelsen nå i stor grad skal skje lokalt gjennom lokale kollektive forhandlinger, slik det gjøres i privat sektor. Denne avtalen vil gjøre staten mer attraktiv, mer fleksibel og bedre rustet til å skape fremtidens offentlige tjenester.
 
Bedre betingelser ved jobbytte
Mange ansatte har såkalte konkurranseklausuler, som pålegger dem en karantenetid om de bytter til en konkurrerende virksomhet. For svært mange har slike karantener vært uten lønn. Fra 2016 gjelder det nye regler som pålegger arbeidsgiver å betale lønn i hele karanteneperioden, en ordning som Tekna kjempet fram. 
 
Oppstart for teknologioverføring
Våren 2015 la Tekna fram et forslag om et teknologioverføringsprogram for norsk næringsliv. Målet med et slikt program er at noe av den teknologien som finnes innen olje og gass oftere og mer systematisk kan anvendes i andre sektorer, som for eksempel samferdsel, forsvar, helse, bygg og oppdrett. I statsbudsjettet for 2016 kom de første 10 millionene på plass til en teknologioverføringsordning.
 
Regjeringen snur om romfart
Regjeringen hadde planer om å droppe satsingen på de frivillige programmene i Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Norsk romindustri omsetter for mer enn 7 milliarder kroner årlig, og kan bli en viktig fremtidig eksportindustri.  Et kutt vil ramme både etablert og utviklende romindustri og nye aktører. Etter press fra blant annet Tekna fikk stortingsflertallet regjeringen til å snu i saken.
 
Mechatronics-laboratorium på Sørlandet realiseres
Tekna har vært en ivrig forkjemper for flere industrielle utprøvingssentre i Norge, som Life science-bygget i Oslo, Ocean Space i Trondheim og Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Agder. Høsten 2017 åpner MIL, med klimakammer, og laboratorier for materialtesting, styrketesting og tilstandsovervåking, etter at dette ble en del av budsjettavtalen for 2017 mellom de borgerlige partiene før jul.
 

Publisert: 4. januar 2017