Tekna-gjennomslag om IKT-sikkerhet i utdanningen

Stortinget har bestemt at IKT-sikkerhet blir en del av alle ingeniør- og teknologiutdanningene i Norge. – Dette er et av flere forslag vi i Tekna nå har fått gjennomslag for, og et viktig skritt for å øke kompetansen på IKT-sikkerhet i Norge, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet ble behandlet 10.april, og en rekke av forslagene som ble fremmet var direkte innspill fra Tekna. Et av de viktigste vedtakene er at Stortinget nå har bestemt at alle relevante ingeniør- og teknologiutdanninger skal ha sikkerhet inn i studiene.

- Sikkerhetskompetanse er både en bredde og enspesialistutdanning. I bredden  må alle skjønne hva sikkerhet er og hvorfor vi må tenke sikkerhet, allerede i designfasen.  Uansett hva man jobber med når det gjelder digitale og teknologiske løsninger, er sikkerhet avgjørende for gode resultater, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Randeberg påpeker at dette har vært en viktig sak for Tekna i lang tid.
- Vi har vært jobbet målrettet mot regjeringen, og første tydelige gjennomslag fikk vi da kunnskapsdepartementet i januar instruerte universitets- og høyskolesektoren om økt satsing på IKT-sikkerhet i ingeniør- og teknologiutdanningene. Det er en ytterligere seier når vi nå har fått flertallet på Stortinget med på dette, sier Randeberg.

Stortinget har også vedtatt at et etter- og videreutdanningssystem innen IKT-sikkerhet skal på plass.

- Det er i dag et stort kompetansegap på IKT-sikkerhet. Det er gledelig at stortingsflertallet nå instruerer regjeringen til å komme opp med tiltak som stimulerer til kompetansepåfyll på alle nivåer, også for høyutdanningsgruppene. Våre medlemmer trenger også  etter- og videreutdanningstilbud. Vi skal derfor følge med på regjeringens arbeid fremover for å sikre at våre medlemmer  får gode tilbud tilpasset deres kompetansenivå, og at det blir frigitt tid til å benytte seg av tilbudene om faglig påfyll, sier Randeberg.

En revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning er på vei. Tekna har hatt klare forventninger til endringer i planen, og digitalisering og sikkerhet er spilt inn. Nå har Stortinget også understreket at dette skal inn i revidert plan.

- Tydeligere signaler til en universitets- og høyskolesektor kan ikke gis. Vi er veldig glad for at det nå blir klare satsninger på dette både på kort og lang sikt. Forskning og tett samarbeid mellom næringsliv og akademia på dette området er helt nødvendig for at vi skal kunne gjøre sikkerhet til et godt konkurransefortrinn for landet, sier Randeberg. 

Teknas høringsinnspill

Teknas innspill til sikkerhetsloven

Høringsinnspill Langtidsplan for forskning

Les mer på Stortingets sider

Les NIFU-rapport

Publisert: 11. april 2018