Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Flere Tekna-seire i det endelige budsjettet

4. jan. 2019

I statsbudsjettet for 2019 fremstår teknologene som budsjettvinnere.

Her kan du se hvor Tekna har fått  gjennomslag i budsjettet:

 

Økt basisfinansiering for de teknisk industrielle instituttene

Les mer

10 millioner til å følge opp strategien fra Digital 21

Les mer

IT-sikkerhet – 52 millioner til arbeidet med IKT-sikkerhet
Les mer

Ny sikkerhetslov og forskrifter - Sikkerhetsklarering
Etablering av ny nasjonal sivil klareringsmyndighet i Moss og bevilgning av 31,9 mill til dette formål

Forny2020
15 millioner i øket bevilgning til kommersialisering av forskning gjennom Forny2020.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
Digitalisering inn i planen – bestilling fra Tekna.
For kommende langtidsplanperiode lanserer regjeringen tre nye opptrappingsplaner:
• Et teknologiløft på 800 mill. kroner
• FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 mill. kroner
• Kvalitet i høyere utdanning på 250 mill. kroner

Moms på nettutgaven av Teknisk Ukeblad
Tekna er glad for at regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2019 vil gi nettutgavene til Teknisk Ukeblad momsfritak. Verdifull journalistikk om teknologi får nå samme vilkår som generell nyhetsjournalistikk. Dette kan gi medlemmene våre et bedre tilbud,

CCS
I årets budsjett har regjeringen gitt 175 nye millioner til arbeidet med karbonfangst og -lagring (CCS). I budsjettforliket med KrF er summen redusert med 12 millioner. At regjeringen fremdeles prioriterer CCS er et gjennomslag for Tekna.
Les mer

Bredbåndsdekning til distriktene
Øke tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene, revers. kutt på 50 mill + 150 mill. Krf sørget for flertall for å øke bevilgningene fra 100 til 200 millioner kroner.

Sak fra domstolsadministrasjonen (ABE-tiltak)
I budsjettenigheten mellom H, FrP, V og KrF er bevilgningen styrket med 10 mill utover regjeringens budsjettforslag.

Norges Forskningsråd
Bevilgninger til MAROFF økes med 25 millioner kroner og komiteen understreker i sine merknader viktigheten av at Forskningsrådets oppgaver og finansiering ikke fragmenteres.

Les også