Tekna-gjennomslag for autorisasjon

- Regjeringen jobber i disse dager med et forslag om å innføre en autorisasjonsordning for landmålere. Dette er en revolusjon for landmålere, og et stort gjennomslag for Tekna, sier Arve Leiknes, leder av Tekna Samfunnsutviklerne, som er Teknas faggruppe for landmålere.

- Regjeringen jobber i disse dager med et forslag om å innføre en autorisasjonsordning for landmålere. Dette er en revolusjon for landmålere, og et stort gjennomslag for Tekna, sier Arve Leiknes, leder av Tekna Samfunnsutviklerne, som er Teknas faggruppe for landmålere.  

- I dag er det slik at kommunen kan utpeke landmålere, uavhengig av utdanning og kvalifikasjon. Man trenger ingen formell kompetanse for å være landmåler. Dette er en sentral årsak til feil og mangelfull kvalitet i matrikkelregisteret, misforståelser, og herav konflikter og tvister i rettsapparatet opp gjennom tiden, sier Leiknes.  - Norge har i dag skandinavisk, og trolig også europeisk, rekord i grensetvister for domstolene. Matrikkelen inneholder feil og er mange steder ufullstendig ved at mange eiendommer ikke finnes i matrikkelen. Det fører til at samfunnet ikke vet noe om hvor eiendommene er i marken. Et korrekt og pålitelig eiendomskart og eiendomsregister er et viktig verktøy for planlegging og kontroll av arealutvikling og bytransformasjon, og et mangelfullt eiendomsregister går ut over kvalitet i saksbehandling. En matrikkel med et riktig innhold som samfunnet kan stole på, vil kunne bidra til god samfunnsutvikling, sier Leiknes. 

– Å innføre krav om faglighet og utdannelse for å være landmåler er derfor ett skritt i riktig retning. Dette har vært en kampsak for Tekna i mange år, og vi ser derfor fram til forslaget fra regjeringen, sier han.  

- Mange landmålere i dag har ingen relevant utdanning, men har realkompetanse. Hva skjer med disse når man innfører krav om autorisasjon?

- Det må bli gode overgangsordninger. Jeg tror at regjeringen legger opp til at kravet om utdanning vil gjelde for nye landmålere. Ingen kan forvente at de som jobber som landmålere i dag, skal ta tre års utdanning ved siden av jobb. Men vi kan sette krav om praktiske tester/eksamen for alle, krav om faglig oppdateringer, i tillegg til at i framtiden skal alle nye landmålere ha krav om utdanning i relevante fag, sier han. 

Likevel mener Leiknes at en autorisasjonsordning ikke retter opp alt.  

- For Tekna er en autorisasjonsordning et første skritt i retning av en landmåler-reform. Det kan høres uspennende ut, men det er viktig, fordi eiendomsretten står så sterkt i Norge, sier han. Da må registrene og registreringen være riktig. Der er det et stort forbedringspotensial.

Publisert: 22. mars 2017