Tekna gir deg nettverk

-En av de viktigste medlemsfordelene du har i Tekna, er hjelp i overgangen fra studier til jobb, sier avdelingsleder i Tekna Roy Eskild Banken. Han viser til Tekna Ung, som er undergrupper av Teknas lokale avdelinger i blant annet Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Som navnet indikerer er målgruppen yngre medlemmer. -Aktiviteten i gruppen er stort sett av sosial karakter, og et ypperlig sted å bygge nettverk som nyutdannet, sier Banken.

I overgangen fra studier til jobb, kan Tekna bidra med:

Hjelp til jobbsøking

-Tekna arrangerer gratis jobbsøkerkurs ved norske læresteder, og gir individuell veiledning om CV og jobbsøknader.

I Teknas jobbsøkerhåndbok blir du guidet gjennom hele jobbsøkerprosessen.

Før du signerer din første ansettelseskontrakt, ser Tekna gjerne gjennom denne, for å avklare eventuelle uklarheter eller misforståelser.

I Teknisk Ukeblad og på nettsidene www.tu.no finner du landets viktigste stillingsmarked for teknisk-naturvitenskapelige stillinger.

Tekna har tillitsvalgte i en rekke virksomheter, som kan gi deg verdifull informasjon om lokale forhold der du søker jobb.

Begynnerlønnsanbefaling

Som nyutdannet er det ikke lett å vite hva du bør kreve i begynnerlønn. Tekna utarbeider derfor en årlig begynnerlønnsanbefaling for privat sektor (krever innlogging). Kontakt gjerne Tekna Privat for mer informasjon om hvordan den skal brukes.

Lønnsstatistikk

Teknas årlige lønnsstatistikk danner et godt grunnlag for å vurdere egen lønn. Kun medlemmer får tilgang til hele statistikken. Kontakt oss gjerne om hvordan den skal brukes!

Juridisk bistand

Som medlem kan du få gratis juridisk bistand knyttet til alle sider ved dine ansettelses- og arbeidsvilkår. Vi hjelper deg for eksempel i saker som prøvetid, midlertidige ansettelser, oppsigelser og omorganiseringer, eller hvis du har spørsmål om patenter og opphavsrett. Etter nærmere vurdering kan Teknas juridiske kontor forberede og bringe tvistesaker inn for rettsapparatet.

Lokale tillitsvalgte

Tekna har tillitsvalgte i over 1000 virksomheter i offentlig og privat sektor. Tillitsvalgte i privat sektor har avtalefestede rettigheter til medbestemmelse på arbeidsplassen, samt til å forhandle lønn for medlemmene. I offentlig sektor er alle medlemmer automatisk omfattet av tariffavtaler som gir dem rett til medbestemmelse og til å bli representert i lokale lønnsforhandlinger.

Lønnsforhandlinger

Tekna har avtale om lønn og arbeidsvilkår med private, statlige og kommunale arbeidsgivere. Gjennom Teknas bedrifts- og etatsgrupper får du hjelp til å ivareta dine interesser.

Bank og forsikring

Gjennom Teknas samarbeidsavtale med Gjensidige får du som medlem meget gunstige priser på bank- og forsikringstjenester.

Faglig utvikling og nettverk

Faglige nettverk er viktige for din utvikling og karriere. Som medlem får du tilgang til nasjonale kurs, konferanser og seminarer innen de fleste teknisk-naturvitenskapelige fagområder. Tekna har ca 40 faglige grupper og tilknyttede foreninger. Ønsker du et faglig miljø, er dette stedet.

Lokalavdelinger

Tekna er til stede i hele landet med sine lokalavdelinger. Avdelingene gjennomfører kurs, møter og sosiale arrangementer for medlemmene.

Tekna Ung

Mange av Teknas lokalavdelinger har egne nettverk for medlemmer under 38 år. Aktivitetene er stort sett av sosial karakter, og et ypperlig sted å bygge nettverk som nyutdannet.

Publisert: 31. januar 2017