Tekna går inn i Akademikerne Pluss

Tekna går nå inn i forvaltningsselskapet Akademikerne Pluss, sammen med de fleste andre medlemsforeningene i Akademikerne.

- Sammen er vi en stor og kjøpesterk gruppe. Gjennom deltakelse i Akademikernes samarbeid styrker vi vår forhandlingskraft, og kan forhandle frem et enda bedre og bredere medlemstilbud, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

Tannlegeforeningen, Norsk Lektorlag, Veterinærforeningen, AFAG, Naturviterne, Samfunnsviterne, Legeforeningen, Samfunnsøkonomene, Econa, Psykologforeningen og Tekna er nå eiere i Akademikerne Pluss. 
- Eierskapet gir oss rom for å forhandle avtaler gjennom Akademikerne Pluss, blant annet innen bank. Det gir også rom for å tilby andre gunstige medlemsfordeler utover bank og forsikring, sier hun.

Publisert: 16. november 2018