Tekna-forslag om arbeidsledige: Økende oppslutning

Mange arbeidsledige Tekna-medlemmer ønsker faglig påfyll for å kvalifisere seg til sin neste jobb.

Det er imidlertid ikke så enkelt å ta videreutdanning uten at NAV trekker dem i dagpenger. De strenge reglene gjør at mange arbeidsledige i praksis ikke får det faglige påfyllet de trenger for å kvalifisere seg bedre til jobbmarkedet.

Tekna har derfor lenge ment at de reglene NAV styrer etter ikke er tilpasset arbeidsledige med lengre utdanning.

De siste to årene har Tekna jobbet opp mot regjering og Storting for å få til en liberalisering av dagpengereglene. Konkret ønsker Tekna at det skal være mulig å ta opp til 20 studiepoeng mens man er på dagpenger, uten at NAV trekker den arbeidsledige i dagpenger.

Senterpartiet, KrF, Venstre og SV støtter Tekna i denne saken. Etter at Ap nå er åpen for å se på dette forslaget, er det i teorien flertall på Stortinget for å gjøre noe med disse reglene. Ikke minst har også Erna Solberg og Høyre også sagt at de er åpne for å «gjøre det enklere å kombinere NAV med utdanning».

Ap har nå foreslått i Stortinget å utrede saken. Konkret foreslår de at regjeringen instrueres til å «utrede adgang til i større grad å åpne opp for å ta utdanning, herunder utdanning som gir studiepoeng, mens man mottar dagpenger».

Senterpartiet har et forslag som går lenger enn Ap. De ønsker å vedta Teknas løsning på 20 studiepoeng uten utredning: «Stortinget ber regjeringen å komme tilbake med forslag som åpner for at man skal kunne ta inntil 20 studiepoeng i løpet av dagpengeperioden».

Om noe av dette går gjennom i Stortinget, er imidlertid ikke sikkert ennå. Svaret får vi 8. desember, fordi da avgir Arbeids- og sosialkomiteen sin innstilling. Da må partiene vise om de støtter Senterpartiets og/eller Arbeiderpartiets forslag. Mest spenning er det knyttet til om KrF eller Venstre blir med, fordi om de rødgrønne samler seg om ett av sine forslag holder det at kun KrF eller kun Venstre er enige med de rødgrønne for å skaffe et flertall i Stortinget.

Høyre blir en ukjent i denne likningen, fordi selv om de har sagt at de vil «gjøre det lettere å kombinere utdanning med NAV», har Høyre hittil ikke vært svært konkrete på hva disse formuleringene betyr. 

Et siste usikkerhetsmoment er om Venstre og KrF «får lov» til å stemme for forslaget til Sp eller Ap. Det kan skje at de stemmer mot, fordi det kan være at en forutsetning for budsjettavtalen som ble undertegnet for et par uker siden at KrF og Venstre ikke skal støtte andre forslag enn det som ligger i avtalen, eller stemme mot regjeringen på andre forhold enn det de er blitt enige med regjeringspartiene om.

Svaret får vi 8. desember.

 

Publisert: 5. desember 2017