Tekna er bekymret over situasjonen i Statens Vegvesen

Om kort tid skal betydelige oppgaver innenfor vegsektoren overføres fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene.

-Både i Statens Vegvesen og i fylkeskommunene er det i denne forbindelse store, uavklarte kompetanseutfordringer, sier Trond Wiberg, som er hovedtillitsvalgt for Tekna i Statens Vegvesen.

Det legges opp til at Statens Vegvesen vil måtte dekke opp kompetansemangler gjennom økt innkjøp og bruk innkjøp av tjenester.

I tilleggsproposisjonen som kom på fredag, er det ikke tatt høyde for økte administrasjonskostnader knyttet til samhandling mellom SVV og fylkeskommunene. Innsatsen for å ivareta kompetansen, har ikke vært tilstrekkelige. I proposisjonen står det at mange ansatte velger å bytte til andre arbeidsgivere, til tross for «omfattende tiltak for å redusere usikkerheten i organisasjonen».

-Stemmer ikke

-Dette stemmer ikke. Med unntak av at en del ansatte har fått tilbud om stillinger i fylkeskommuner, er vi ikke kjent med konkrete planer eller tiltak for dette, sier Wiberg.

Tekna har lenge vært kritisk til beslutningen om å regionalisere store deler av Statens Vegvesen, noe som vil svekke fagmiljøene og bety mindre effektiv ressursutnyttelse i veiarbeidet.

-Med under to måneder igjen til fylkeskommunene skal ta over sine nye oppgaver, er det fortsatt stor mangel på essensiell kompetanse i både etaten og i fylkeskommunene, sier Wiberg.

Tekna: Er ikke gjort nok for å gjøre fylkene attraktive for Vegvesen-ansatte

Når reformiver blir til hjerneflukt

Frykter kompetanseflukt

Møtte samferdselsministeren

 

 

Publisert: 11. november 2019