Tekna i debatt på Cutting Edge

Hva må til for å skape flere arbeidsplasser innenfor livsvitenskap? Dette var temaet da Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg debatterte med det svenske næringsdepartementet, Innovasjon Norge, Takeda og Inven2 under Cutting Edge-festivalen i Oslo.

Den største delen av FoU-midlene til universitet og høgskolesektoren går til medisin og helseforskning. I tillegg kommer midlene som går til naturvitenskap og matematikk som også brukes til helseforskning (NIFU-rapport). Inven2 (TTO) på UiO kan rapportere at over 70 % av kommersialiseringen de gjør kommer fra Life Science. Hvordan skal vi utnytte disse kommersialiseringen best mulig slik at vi kan få enda flere arbeidsplasser og næring innen dette feltet i Norge? Hvordan kan regjeringen og virkemiddelapparatet best legge opp til næringsutvikling? Hvordan kan næringslivet bidra, hva slags rammevilkår har de behov for, og hva deres strategi når det gjelder oppkjøp og innovasjon?Dette var utfordringen som ble gitt debattdeltakerne under Cutting Edge festivalen tirsdag 18.oktober.

Publisert: 18. oktober 2016