Tekna ber om uanmeldte tilsyn i petroleum

5.juni behandler helse- og sosialkomiteen stortingsmeldingen om HMS i petroleumssektoren. Tekna har håp om å få gjennomslag på flere av sine innspill til meldingen for å bedre sikkerhetsarbeidet i sektoren.

Noen av Teknas innspill: 

Tekna mener det bør utføres flere uanmeldte tilsyn i bransjen. 

Tekna mener det må vurderes et anonymt rapporteringssystem i bransjen for å avdekke uønskede forhold. 

Tekna mener det bør holdes egne beredskapsøvelser knyttet til IKT-sikkerhet 

Publisert: 4. juni 2018