Svært lav ledighet blant sivilingeniører

Ledigheten blant norske sivilingeniører har gått kraftig ned det siste året. Dette viser ferske arbeidsmarkedstall.

Mens det ifølge NAV ved utgangen av januar 2017 var 1598 arbeidsledige sivilingeniører, falt dette tallet til 704 ved utgangen av mai i år. Ved utgangen av november har man registrert 586 arbeidsledige sivilingeniører. Vi må tilbake til januar 2015 for å finne lavere tall.

Det er 237 arbeidsledige sivilingeniører med petroleumsbakgrunn, og 349 med annen bakgrunn. Ledighetsreduksjonen for sivilingeniører med petroleumsbakgrunn er 52,7 prosent det siste året, mens det tilsvarende er en reduksjon på 17,9 prosent for sivilingeniører med annen bakgrunn. Denne forskjellen må ses i sammenheng med at petroleumsingeniører opplevde sterkest ledighetsvekst når ledigheten økte, og at de trolig som gruppe stiller sterkere på arbeidsmarkedet når situasjonen nå er endret.

Tall fra Teknas medlemsregister viser at ledigheten blant nyutdannete Tekna-medlemmer også er på rask vei nedover.

Tekna, som er den største foreningen i Akademikerne, har over 76 500 medlemmer.

Publisert: 17. desember 2018