Krever styrket innsats for å få ledige i jobb

NAV-direktør Sigrun Vågeng tok fredag i mot ingeniørforeningene Tekna og NITO. Temaet for møtet var situasjonen for de arbeidsledige på sør- og vestlandet.

Tekna og NITO er enige om at det må gjøres mer for å møte arbeidsledighetssituasjonen. Tekna tok blant annet opp opp behovet for at arbeidsledige lettere kan skaffe seg tilleggskompetanse som setter dem bedre i stand til å gå over i en ny bransje.

- Våre medlemmer trenger ikke en helt ny utdannelse, de trenger nytt glasur på kaka. Det sier Teknas generalsekretær Ivar H. Kristensen, som mener at dagens praksis hindrer dette.

- I dag møter de som mottar dagpenger to hindre når de ønsker å fornye glasuren. Det ene er at NAV kan stoppe dagpengene om de mener at kurset de vil ta er del av en grad, selv om man bare tar kurset og ikke hele graden. Det er en endring av lovverket som må på plass her. Det andre er at de tilpassede kursene som etter hvert vokser fram for arbeidsledige på universiteter og høyskoler er så dyre at ingen i praksis har råd til å ta dem. Det kan ikke være slik at arbeidsledige skal være en inntektskilde for UoH-sektoren, sier Kristensen, og mener at dette er hindre som må bort for at stimulere til at flere ser muligheter for mobilitet til nye bransjer.

Stadig flere arbeidsledige nærmer seg eller har passert 104 uker uten jobb. Ved denne grensen mister man retten til dagpenger.

- Vi har etterlyst to ting for de langtidsledige. Det ene er at vi må være sikre på at NAV utnytter og utvider ordningene for å fange opp de som har gått lenge ledig tilbake i jobb. Det andre er at vi får til et bedre samarbeid lokalt mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og NAV for å fange opp de som har gått lenge ledig, sier han.

Kristensen oppsummerer møtet som positivt og konstruktivt. - Flere ideer er på bordet nå. NAV ønsker flere innspill fra oss, og det skal vi levere. Det er veldig positivt når vi opplever et offensivt NAV som ønsker å spille på lag med oss for å få til løsninger, sier generalsekretæren.

Fra venstre på bildet: Generalsekretær i Tekna Ivar Horneland Kristensen, president i Tekna Lise L. Randeberg, NAV-direktør Sigrun Vågeng, NITO-president Trond Marcussen og generalsekretær i NITO Steinar Sørlie.

 

Publisert: 13. januar 2017