Studentleder ut mot håpløs uttalelse

Er det for mye tekniske ting i kraftbransjen, som ikke passer for kvinner? Les kronikk av Tonje Løvstakken, leder av Studentutvalget i Tekna.

Europower publiserte for kort tid siden en nettsak basert på en artikkel fra bladet Energi Distrikt, som handler om mangelen på kvinnelige toppledere i kraftbransjen.  Rådgiver Arvid Bekjorden i Distriktsenergi uttaler i denne forbindelse at kraftbransjen ikke er så attraktiv for kvinner. – Jeg tror en av grunnene er at det ikke er en veldig attraktiv bransje for kvinner generelt, det er mye tekniske ting, uttaler han til bladet.

Denne uttalelsen er i beste fall fordomsfull, og mangler innsikt om hva som engasjerer kvinner.

Som student har jeg alltid trodd at kraftbransjen er en spennende bransje for medlemmer av Tekna, uavhengig av kjønn. Kvinneandelen blant foreningens 74 000 medlemmer er raskt stigende, og er nå på over 30 prosent. Blant våre 12 000 studentmedlemmer er kvinneandelen på over 40 prosent. Antallet kvinnelige ledere er også økende.

Tekna jobber for at arbeidslivet skal fremme likestilling, mangfold og likeverd. Dette vil skape robuste, innovative og dynamiske fagmiljøer som sørger for vekst og sikre arbeidsplasser. Bekjordens påstand om at kraftbransjen ikke er attraktiv for kvinner, hører overhodet ikke hjemme i 2018. «Tekniske ting» er faktisk svært spennende, og tilhører heldigvis studiehverdagen til mange av oss. I Tekna er for øvrig kvinnene i flertall både i Hovedstyret og i Studentutvalget, og halvparten av lederne i sekretariatet er kvinner.

I festtaler får vi stadig høre at kraftbransjen er en spennende bransje i endring. Da trenger vi også innovative og dyktige kvinnelige ledere. At det er svært få toppledere blant landets kraftselskaper, slik bladet skriver, tyder på at bransjen står overfor store utfordringer i å rekruttere og beholde kvinnelig kompetanse.

Jeg er enig i kronikken i «Europower» fra de 11 kvinnelige topplederne, som alle kjenner kraftbransjen meget godt – å generalisere rundt kvinners tekniske kompetanse eller ambisjoner tjener ingen, aller minst kraftbransjen selv.

Kronikken ble først publisert i «Europower»:

http://www.europower.com/Public/article290033.ece

Publisert: 29. juni 2018