Teknas politikk presentert for Stortinget

Alle partigruppene på Stortinget har vist stor interesse for Teknas standpunkter i møterunden vi har hatt med dem, sier Terje Sletnes, direktør for samfunnspolitikk i Tekna.

Samfunnspolitisk avdeling på Stortinget
f.v.: Birgitte Jordahl, Terje Sletnes, Rune Baklien og Pål Lund, alle i Samfunnspolitisk avdeling i Tekna

Denne våren har Tekna hatt møte med stortingsgruppene til alle de politiske partiene for å fremme vår politikk.

Flere av Teknas viktige saker har etter hvert blitt del av de ulike partienes politikk. Blant sakene Tekna har tatt opp er midler til et teknologioverføringsprogram for olje- og gass til andre næringer, teknologiavtaler for havrom, muligheter for faglig påbygning for dagpengemottakere, behov for IKT-spesialister, spesielt innenfor informasjonssikkerhet, og bedre karriererådgiving i skolen.

Tekna har trukket særskilt frem at arbeidsmiljøloven også i sin helhet skal gjelde for innleid arbeidskraft. Det ser ut til at dette kan få gjennomslag i Stortinget denne våren. 

Tekna ønsket å fremme saker som Stortinget kan gjøre noe med. Viktig Tekna-politikk er kommet inn i de sakene Stortinget har hatt til behandling denne våren. Tidligere har Tekna framsnakket realfag, kompetanse og forskning som viktige temaer. Denne gangen la vi mye arbeid i å være så konkrete og aktuelle som mulig. Stortingsrepresentantene vi snakket med satte pris på "håndfaste saker" de kan ta med seg og fremme som forslag.

Har du, eller din Tekna-gruppe, forslag til saker vi kan ta opp med politikerne, ta kontakt med Terje Sletnes, direktør for samfunnspolitikk. 

Publisert: 24. mai 2017