Stor fest i Stavanger

Tekna-tillitsvalgte i Stavanger ble feiret stort i går.

Kvelden startet med vorspiel for tillitsvalgte i privat, kommunal og statlig sektor. Lønns- og interesseutvalget inviterte til en ettermiddag der de tillitsvalgtes rolle og ansvar ble satt på dagsorden. 75 tillitsvalgte fra alle Tekna-grupper i distriktet og  andre Tekna-frivillige fra distriktet møttes for gode diskusjoner og nettverksbygging.

Mer givende

Leder i Stavanger avdeling Päivi Teivainen-Lædre fortalte om hvorfor hun er tillitsvalgt, og Teknas generalsekretær Line Henriette Holten orienterte om innholdet i tillitsvalgtes år. Nå skal det bli artigere, enklere og mer givende å være tillitsvalgt i foreningen. Standup Torgeir Bryge Ødegården bidro med sine selvironiske sivilingeniør-betraktninger, og Britt-Synnøve Johansen tro til med en mini-konsert.

Om tillitsvalgtes år

2019 er de tillitsvalgtes år i Tekna, med prosjektleder Anne Julie Bolstad som trekker i mange av trådene. I hele foreningen jobbes det med å bygge stolthet for den enkelte tillitsvalgte, og fremme viktigheten av den jobben de gjør. Det er satt i gang en rekke tiltak for å gjøre de tillitsvalgtes hverdag enklere og bedre.

Bli bedre kjent med alle de ulike tillitsvalgtrollene i organisasjonen, og hva de bidrar med. Se artikkelserie på tekna.no >>

Flott feiring av superhelter

Storstilt feiring av tillitsvalgte i Bergen

 

Publisert: 8. november 2019