Stopper kriseforslag – Tekna fornøyd

Kriseforskriften som setter universitets- og høgskoleloven til side er stoppet av Stortinget. Tekna var blant kritikerne til forskriften,

President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg står foran stortinget i Oslo

Fredag 27.mars ble en rekke midlertidige kriseforskrifter vedtatt av Kongen i statsråd. Nå har et mindretall på Stortinget, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV,  stoppet forskriftsendringene. Endringene på utdanningsfeltet ligger under den nye koronaloven, og kan stoppes av et mindretall på en tredjedel av representantene.

Tekna kritisk

Tekna, som har flere tusen ansatte og studenter i UH-sektoren, var en av aktørene som var skeptisk til forskriften.

- Vi reagerer på at departementet åpner for å sette hele UH-loven til side, og at man ikke heller gir en avgrenset unntakshjemmel, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun er også skeptisk til at mange berørte aktører ikke ble invitert til å gi innspill til forskriftene.

- Når det innføres så dramatiske tiltak er det særlig viktig at alle berørte parter får mulighet til å gi innspill, sier Randeberg. 

 

Kriseforslag stoppes

Sterke reaksjoner

Publisert: 28. mars 2020