Stiller spørsmål ved digital grensekontroll

Lovforslaget om digitalt grenseforvar er en viktig sak for Norge.

President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg står foran stortinget i Oslo

-Vi i Tekna mener at det er helt avgjørende at vi utvikler best mulig kunnskap og kontroll med digitale trusler, skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i Fri Fagbevegelse. Norske borgeres personvern må også vurderes når den militære etterretningen nå ønsker å lagre all internettrafikk inn og ut av landet.

Les hele saken her.

 

Publisert: 4. desember 2018