Sterke reaksjoner på kutt i karbonfangst

Tekna, Bellona, LO og NHO er blant dem som går kraftig ut mot regjeringens foreslåtte kutt i støtten til karbonfangst og lagring.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å kutte støtten med hele 90 prosent til 20 millioner kroner.

Det har fått alle de store industriforbundene på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden til å reagere. Torsdag sendte de et brev til medlemmene i Stortingets energi- og miljøkomité og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Det viktigste klimaprosjektet i Norge står i fare for å stoppe opp, heter det i brevet, som Tekna, NITO, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, IE, Norsk Industri, El og IT Forbundet, samt Bellona, LO og NHO står bak.

Stortinget har tidligere vedtatt å be regjeringen sikre at minst ett anlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) blir realisert innen 2020. Dette målet er allerede utsatt til 2022.

-Karbonfangst og -lagring er et gedigent teknologiprosjekt og et viktig klimaprosjekt. Norge har plass til hele Europas CO2-utslipp, eller 1000 år med norske utslipp. Da må ikke regjeringen skape usikkerhet om engasjementet sitt i denne saken, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

-Jeg er glad for at så mange tunge industriaktører har blitt med på dette initiativet. Når i tillegg Statoil er de som kvalifiserer lagring på Smeaheia-området øst for Troll, og Aker Solutions har kontrakt om CO2-håndtering på Norcems anlegg i Brevik, betyr det at vi er mange som tror på at det er verd å gå videre med lagring som et stort klimaprosjekt og et viktig industrielt prosjekt. Norge har viktig olje- og gasskompetanse som kan brukes. Det har vært viktig for Tekna å gi et tydelig signal til regjeringen om at vi ikke aksepterer noen tvil om tempo og framdrift. Jeg er spesielt glad for at de andre aktørene er enige med oss om at vi må starte samtaler med de andre landene rundt Nordsjøen og på kontinentet, for å få til avtaler om infrastruktur og framtidig lagring av CO2 i Nordsjøen fra andre land. Så langt jeg vet er det ingen dialog mellom Norge og andre land om dette nå, sier hun. 

– Med dette forslaget til statsbudsjett er datoen skjøvet ut i det blå, konstaterer organisasjonene, som mener budsjettforslaget innebærer en reell fare for at inngåtte avtaler må oppheves og at norske selskapers CCS-satsing legges ned, deriblant planene om et CO2-lager i Nordsjøen.

– Karbonfangst og -lagring en del av det grønne skiftet og et vesentlig globalt klimatiltak. Skal vi nå de globale klimamålene kommer vi ikke utenom, slår organisasjonene fast i brevet.

Les saken i VG >>

Les brevet om karbonfangst og -lagring til Stortingets Energi- og miljøkomité her >>

Publisert: 20. oktober 2017