Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Statens vegvesen, Bane NOR og Oslo kommune seiret

18. jan. 2019

Statens vegvesen, Bane NOR og Oslo kommune ble på Teknas sektorårsmøter kåret til årets grupper og etatsforeninger i henholdsvis statlig, privat og kommunal sektor for 2018.

– Våre tillitsvalgte i virksomhetene gjør en meget viktig jobb, og disse gruppene har utmerket seg i dette sterke feltet, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg, da prisen ble delt ut på Gardermoen 10.januar.

I statlig sektor var det Statens vegvesen som gikk av med seieren. Virksomheten har vært gjennom et turbulent år, med blant annet regionalisering av fylkesvegnettet som viktig politisk sak for Teknas medlemmer.

- Etatsforeningen, som er blant de største i staten, har vært flinke til å forankre meninger, og fremstå med et samlet budskap. De har et godt nettverk av tillitsvalgte, og jevnlige møter med medlemmene. De har lykkes med å samarbeide godt med andre fagforeninger, de har løftet fram viktigheten av kompetanse for virksomheten, og de har evnet å bruke bredden i Tekna, fra samfunnspolitisk og kommunikasjon til president, for å nå ut med sine politiske budskap, sa leder for Tekna stat Tove Ringerike i sin begrunnelse. Trond Wiberg mottok prisen som leder for etatsforeningen.

Bane NOR seiret i privat

I privat sektor var det Bane NOR som stakk av med seieren. Virksomheten har blant annet vært gjennom en virksomhetsoverdragelse, fra å være en statlig etat til å bli et statlig foretak i privat tariffområde, inklusive 500 Tekna-medlemmer på lasset.

- Ny pensjonsavtale, krav om store innsparinger og flytting til åpent landskap er blant utfordringene våre folk har møtt, og der de har bidratt i konstruktive drøftinger. Under disse prosessene har de rekruttert mange nye medlemmer, etablert en strålende lagånd mellom de tillitsvalgte i gruppen, og samarbeidet meget godt med andre fagforeninger der dette var hensiktsmessig, sa leder for Tekna Privat Christopher Hoen, som delte ut prisen til leder for bedriftsgruppa Iain Vartun.

Oslo på topp

I kommunesektoren var det Oslo kommune som gikk vant prisen for årets gruppe. Medlemsveksten har vært sterk, og Tekna-gruppen har hatt stor aktivitet og brennende fagforeningsengasjement.

- Oslo er en stor gruppe i kommunal sammenheng, og medlemmene er fordelt på mange arbeidssteder. Dette gjør jobben som tillitsvalgt krevende. Like fullt har gruppen utmerket seg i hovedoppgjøret for 2018, og gjorde et imponerende arbeid under streikeforberedelsene og under meklingen. Årets gruppe vet så inderlig vel hvilken forskjell det vil være for medlemmene å få lokale kollektive forhandlinger, sa leder for Tekna kommune Mona Galåen da hun delte ut prisen til gruppeleder i Oslo Halvor Røsbak Feragen.

(Bilde er av styret i Tekna Stat etter overrekkelsen).

 

Les også