Søker etter mastermotivator

Stadig flere opplever at mastergraden er nødvendig for å være attraktiv for de mest interessante jobbene i arbeidslivet. Nå skal Tekna engasjere en mastermotivator som skal reise rundt i landet og fortelle om verdien av å fullføre masterutdanning.

- Vi i Tekna er opptatt av at flest mulig skal ha best mulig kompetanse før de går ut i arbeidslivet, og da anbefaler vi å fullføre en mastergrad, selvfølgelig helst innen realfag, sier prosjektleder i Tekna Espen Nilsen.

I disse dager utlyser Tekna et engasjement som mastermotivator, som skal reise rundt på høgskoler, universiteter og arrangementer over hele landet. Det samme gjelder arenaer der arbeidsgivere treffer studenter.

- Selv om stadig flere velger masterutdanning, er det fortsatt mange studenter på bachelorgrad som er usikker på nytten av å ta en mastergrad. Vi trenger å formidle verdien av å ta to ekstra år med påbygging. Dette skal vår motivator hjelpe til med å forklare, sier Nilsen.

Han er ute etter kandidater som har maks ti års arbeidserfaring, og som er utadvendte og kan snakke i forsamlinger. De må være Tekna-medlemmer, og må kunne reise til ulike deler av landet.

- Vi tror dette kan bli utrolig lærerikt og interessant for den som får engasjementet. Det blir mye reising og mulighet for å treffe mange engasjerte studenter og andre. Tekna dekker selvsagt all reising, samt et fast honorar knyttet til hvert arrangement. Sekretariatet bidrar selvsagt i utarbeidingen av opplegget, sier Nilsen

Virker engasjementet som MASTERMOTIVATOR spennende?
Ta kontakt med espen.nilsen@tekna.no, 412 14 636, for å vise interesse. Frist 1.november 2017

Publisert: 19. oktober 2017