SmartDok tildeles Årets Tekna-pris i Finnmark

Tekna Finnmark har innstiftet Tekna-prisen for å gi oppmerksomhet til en person eller organisasjon/bedrift i Finnmark som har utmerket seg i forbindelse med teknologi.

SmartDok AS er tildelt årets Teknapris Finnmark 2017 for sitt arbeid med å utvikle avanserte data-løsninger fra sitt hovedkontor i Alta helt siden 2005.

SmartDok har laget den mest brukte løsningen i bygg- og anleggsbransjen for å holde oversikt over timer på mann og maskin, vareforbruk osv. Systemet er web-basert og har egne app´er for iPhone og Android. SmartDok har hatt en fin vekst og vært kåret til Gaselle-bedrift en rekke ganger. De viser på en utmerket måte at det er mulig å utvikle marked nasjonalt og etter hvert internasjonalt fra Finnmark. Se www.smartdok.no for mere informasjon om selskapet.

Det er viktig for ungdom i Finnmark at man har lokale rollemodeller som kan virke som inspirasjon for egen utvikling – og utdanning. SmartDok har på mange måter vist seg å være et eksempel til etterfølgelse.

Hva er Tekna-prisen?

Tekna Finnmark har innstiftet Tekna-prisen for å gi oppmerksomhet til en person eller organisasjon/bedrift i Finnmark som har utmerket seg i forbindelse med teknologi. Dette kan være gjennom egen yrkes-karriere, utvikling av bedrift eller på andre måter har vist at det er mulig å utvikle spennende teknologi-prosjekt også i vårt fylke. Tekna ønsker med dette å inspirere særlig lokal ungdom til å satse på en karriere innen naturvitenskapelige fag.

Tidligere er prisen delt ut til sjefingeniør Per-Einar Fiskebeck ved Fylkesmannens miljøvernavdeling for innsatsen bl.a. med fjerning av radioaktive kilder i fyrlykter i Nord-Vest Russland og Barel as for sin satsning på elektronikkproduksjon i Norge og Russland.

Publisert: 31. mai 2017