Slik slipper du dødens dal

Hvordan klare steget fra forskning til konkrete produkter og tjenester?

Den 29. oktober setter Tekna temaet på dagsorden på et åpent kveldsmøte for alle interesserte.

Fremvekst av ny teknologi går gjennom flere steg – flere teknologiske modenhetsnivåer – fra idé- og konsept-stadiet til kommersielle produkter på markedet. De første stegene skjer gjerne gjennom forskning, de siste i næringslivet. Men mellom disse stegene eksisterer det ofte et gap, en «dødens dal», hvor mange gode ideer går tapt.

Hør mer fra:

  • Alessandro Rossini, senior manager PwC Consulting: Hvorfor akademia er fra Venus og næringslivet fra Mars – og fem tiltak for at forsknings- og næringsaktører sammen skal lykkes med innovasjon.
  • David Cameron, senterkoordinator SIRIUS, UiO: Hvordan har digitalisering endret prosessen fra forskning til industriell verdiskaping? Har det blitt lettere å levere forskningsdrevet innovasjon?
  • Sigmund Kvernes, forskningsleder SINTEF Digital: Trenger vi et mangfold av broer over barrierene mellom akademia og næringsliv? Innspill til endringer og strategier for næringsliv og akademia.
  • Tone Løyland, CEO Distribution Innovation: Hype eller verdi - Hvorfor fanger ikke næringslivet opp ny viten, og hvorfor klarer ikke forskning å selge viten?

Møtet er gratis og åpent for alle. Inviter gjerne med venner og kollegaer (de må melde seg på separat).

Direktesending

Følg med LIVE fra kl. 17.00 (lenke til sendingen kommer senere).
Du trenger ikke melde deg på for å se nettsendingen.

Møtet arrangeres av de faglige nettverkene Tekna Big Data og Tekna Forskerne. Som Tekna-medlem er det gratis og uforpliktende å bli med i våre faglige nettverk.

Se fullstendig program her.

Velkommen!

Publisert: 23. oktober 2019