Det viktig at Teknas medlemmer er kjent med de økonomiske konsekvensene som følger av å motta dagpenger, slik at man kan planlegge egen økonomi, sier Katrine Olsson, rådgiver i Tekna

Aktuelt

Slik påvirkes du av endringene i dagpengeregleverket

31. mars 2020

Etter 20. mars får alle som permitteres eller nedbemannes en høyere dagpengesats. Her er en oversikt over hva dette betyr for deg og din økonomi.

Fra og med 20. mars innførte regjeringen nye dagpengeregler. Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G. Dette betyr at for alle med inntekt over 6 G (ca 600 000) øker dagsatsen på dagpenger med 203 kroner pr dag. Endringene i dagpengeberegningen er først og fremst rettet mot at de med lavest inntekt skal få høyere kompensasjon.

- Det er viktig at svake grupper ivaretas i dagens vanskelige situasjon. Samtidig er det viktig at Teknas medlemmer er kjent med de økonomiske konsekvensene som følger av å motta dagpenger, slik at man kan planlegge egen økonomi, sier Katrine Olsson, rådgiver i Tekna.

Hun forklarer at ved personinntekt i skattemessig forstand (lønn +) er 43,4 pst. marginalskatt for lønn mellom 639750 og 999550 kroner, og 46,4 pst. for lønn over 999550 kroner. Som et eksempel, dersom du i utgangspunktet tjener 800 000 og taper 100 000 på en periode med dagpenger, er tapet 56 600 etter skatt.  (100 000 minus 43 400 i skatt blir 56 600 etter skatt.)

Tabell 1: Endringer i dagpengesats etter årslønn.

Årslønn

Lønn per virkedag

DP dagsats før

Kompensasjon før

DP dagsats nå

kompensasjon nå

endring per dag

400000

1 538

960

62,4

1 163

75,6

203

450000

1 731

1 080

62,4

1 283

74,1

203

500000

1 923

1 200

62,4

1 403

72,9

203

550000

2 115

1 320

62,4

1 523

72,0

203

600000

2 308

1 438

62,3

1 641

71,1

203

650000

2 500

1 438

57,5

1 641

65,6

203

700000

2 692

1 438

53,4

1 641

60,9

203

750000

2 885

1 438

49,8

1 641

56,9

203

800000

3 077

1 438

46,7

1 641

53,3

203

850000

3 269

1 438

44,0

1 641

50,2

203

900000

3 462

1 438

41,5

1 641

47,4

203

950000

3 654

1 438

39,4

1 641

44,9

203

1000000

3 846

1 438

37,4

1 641

42,7

203

1050000

4 038

1 438

35,6

1 641

40,6

203

1100000

4 231

1 438

34,0

1 641

38,8

203

1150000

4 423

1 438

32,5

1 641

37,1

203

1200000

4 615

1 438

31,2

1 641

35,5

203

Graf 1: Kompensasjonsgrad for tapt inntekt - dagpenger. Nye og gamle regler

Dagpenger ved permittering gis i påsken

Regjeringen opphever også særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken.  Tidligere måtte arbeidsgivere søke NAV om dispensasjon for å permittere ved påske/høytider. Det trenger man ikke med det nye regelverket.

Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.

De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte

Regjeringen har fra og med 27. mars også bestemt at reglene for arbeidsledige og permitterte som mottok dagpenger før 1. mars endres. For de som nærmer seg maksgrensen på antall dager med dagpenger, vil nå få grensen utvidet til 30. juni.

For permitterte innebærer dette at det blir en tilsvarende utvidelse gjennom en midlertidig forskrift som gjør at arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars. Dette betyr at staten vil betale for dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. 

Arbeidsgiverperioden ved permitteringer endres

Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Permitterte sikres deretter lønn inntil 6 G (omlag 600 000,-) fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

Forskutteringsordning for dagpenger

Nav skal kunne forskuttere utbetaling av dagpenger. Dette innebærer at de som har mistet inntektene sine skal få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at søknaden om dagpenger behandles. Ordningen vil gjelde for dem som har rett på dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

Øvrige punkter i de nye dagpengereglene:

  • Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger er redusert til 0,75 G.
  • Det er bestemt at dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.
  • Ventedager bortfaller. Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger.
  • Endringene i dagpengereglene som gjelder fra og med 20. mars.

Ble du innvilget dagpenger før 20. mars?

Da gjelder de gamle dagpengereglene og regler for permittering. Les mer på NAVs nettsider

Bli medlem og få juridiske råd

Ikke stå alene i en usikker periode, bli medlem av Tekna og få svar på det du lurer på av våre jurister.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer