Slik påvirker korona-viruset Tekna-arrangementene

Tekna arrangerer daglig svært mange kurs, konferanser og sosiale møteplasser. Korona-utbruddet berører disse arrangementet ved at vi enten må avlyse, utsette, streame eller gjør de tilgjengelig i digitale læringsplattformer.

Tekna følger retningslinjer fra lokale myndigheter, Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet for reiser og arrangementer. Vi skal bidra til å redusere spredning, omfang og konsekvens av korona-viruset i samfunnet. Vi må alle sørge for å minimere belastningen på helsetjenesten.

Myndighetene har kommet med nye og strengere regler for arrangementer.

Dette betyr at vi må avlyse eller utsette arrangementene, eller gjennomføre de ved hjelp av løsninger for streaming og digitale læringsplattformer. Dersom du er påmeldt et Tekna-arrangement, kurs eller konferanse, så vil du få informasjon på SMS eller e-post i løpet av de nærmeste dagene.

Foreløpige retningslinjer for arrangementer: 

Kurs og konferanser  

Vi må enten avlyse eller flytte vårens kurs og konferanser til høsten, og kommer med mer informasjon og ny dato så raskt det lar seg gjøre.  

Studentarrangementer 

Alle arrangementer for studenter avlyses eller utsettes. Kræsjkurs og andre faglige kurs for student vil så langt det er mulig gjennomføres ved hjelp av streaming.  

Arrangementer i lokal-avdelingene 

Disse vil bli avlyst inntil situasjonen er avklart.  

Årsmøter 

Noen av årsmøtene har blitt avlyst. De kan i stor grad gjennomføres på Teams/Skype og vi oppfordrer til dette. Det er viktig at møtet er beslutningsdyktig og at det legges til rette for en løsning for å kunne stemme. 

Medlemsmøter og tariff-konferanser

Disse vil gjennomføres via streaming hvis det er mulig 

Publisert: 12. mars 2020