Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Sikkerhetsekspertene trenger akutt kompetansepåfyll

7. nov. 2019

- Tekna er fornøyd med at regjeringen øker bevilgningene til doktorgradsstipendiat-stillinger som kan sikkerhetsklareres. Det er avgjørende for den nasjonale sikkerheten å raskt få på plass god videreutdanning for de som allerede jobber innen IKT-sikkerhet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Den digitale trusselen og mangel på kompetanse har utviklet seg over kort tid til å bli en av våre største samfunnsutfordringer.  

Et viktig virkemiddel er å få flere til å ta doktorgrad innen IKT-sikkerhet. Problemet er at for få nordmenn tar denne utdanningen. Dette vanskeliggjør sikkerhetsklarering av kandidatene, og vi klarer ikke å øke tilveksten av nødvendig kompetanse. 

Som virkemiddel har regjeringen i statsbudsjettet økt midlene til akkurat dette formålet. - Vi har foreslått i neste års statsbudsjett 18 doktorgradsstipendiat-stillinger bare for personer som kan sikkerhetsklareres, sier Iselin Nybø til NRK.

Les NRK-sak om utenlandske ikt- doktorgrader

- Dette er et virkemiddel Tekna lenge har jobbet for, og vi er fornøyd med dette første skrittet. Men regjeringen må tenke langsiktig og midlene må derfor videreføres og økes progressivt i de kommende statsbudsjettene, understreker Randeberg.

Haster å videreutdanne sikkerhetseksperter 

En minst like avgjørende løsning er å øke kompetansen til de som allerede jobber med IKT-sikkerhet. Samfunnssikkerhetsministeren peker selv på kompetansegapet og viser til sin egen strategi, hvor hun lover å sikre etter- og videreutdanning. Dette ligger også inne i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og Stortinget har selv vedtatt dette.  

I revidert nasjonalbudsjett gikk NHO og Tekna sammen om å kreve at det ble øremerket midler til videreutdanning. Nå er det satt av mulige midler av en pott på 36 millioner til dette i neste års statsbudsjett. Disse er dessverre ikke øremerket for IKT-sikkerhet alene, men er knyttet til studieplasser, og ikke til utvikling av tilbud.  
 
- Derfor er vi redd for at vi ikke klarer å sette nok trykk på å redusere kompetansegapet i privat og offentlig sektor. Vi mener at disse midlene på 36 millioner i sin helhet bør gå til utvikling av kompetansetilbud knyttet til IKT-sikkerhet, sier Randeberg.   

- Tekna har tatt initiativ, sammen med NHO, til etablering av fleksible tilbud. Tekna har god oversikt over medlemmenes behov, NHO har god oversikt over arbeidslivets behov, og sammen med utdanningssektoren er vi beredt til å lage en helt ny arkitektur for etter- og videreutdanning innen IKT-sikkerhet. Så langt har vi ikke sett spor av dette i budsjettene. Men vi setter vår lit til behandlingen i Stortinget denne høsten, sier Randeberg. 

Stort gap – stort behov 

Det er et prekært behov for å styrke våre medlemmers IKT-sikkerhetskompetansen. De har svært høy IKT-utdanning, men våre sivilingeniører og doktorander som har sin utdanning fra fem, ti og 15 år tilbake i tid, må nå få faglig påfyll innen dette området. Tekna-undersøkelser viser at to av tre ansatte som jobber med IKT-sikkerhet, sier at de ikke har god kompetanse innen dette området.   

Stortinget må sikre finansiering av studieplasser på inntil 15 studiepoeng per år for deltakelse i videreutdanningstilbud utviklet av midlene tildelt fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). De må sikre at det ligger utviklingsmidler av studietilbudene og at studieplassfinansieringen strekker seg utover neste års budsjett.

Bakgrunn

Innen IKT-sikkerhet har Tekna: 

-Sørget for at IT-sikkerhet og fokus på etter- og videreutdanning kom inn som et prioritert område i Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning 

-Sørget for at etter- og videre utdanning innen IT-sikkerhet ble et vedtak i Stortinget i forbindelse med behandling av stortingsmelding om IT-sikkerhet 

-Vært representert i styringsgruppen til Digital21 og har ledet arbeidet i ekspertutvalget om IT-sikkerhet i denne gruppen 

-Sørget for at det i regjeringens Nasjonale strategi for digital sikkerhetskompetanse, tydelig fremgår at det skal utvikles etter- og videreutdanningstilbud på dette området. 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer