Særlig uavhengig stilling, sa du?

Ofte ser vi at nyutdannede Tekna-medlemmer uansett bransje oppgir at de ikke har rett til overtidsbetaling.

Arbeidsmiljølovens forutsetning er at reglene om særlig uavhengig stilling skal forstås strengt. Det betyr at adgangen til å gi arbeidstakere en særlig uavhengig stilling, er snever. Teknas erfaring er at unntaksbestemmelsen brukes i større utstrekning enn det loven egentlig gir grunnlag for.

-Her bør arbeidsgivere rydde opp, skriver Tekna-advokat Synne Bjørvik Staalen i arbeidsnytt.no

Les hele innlegget her.

 

Publisert: 27. august 2018