Samisk app-selskap vant Tekna-pris

Mikkel Johansen Sara og MiksaPix Interactive AS er tildelt årets Tekna-pris Finnmark 2018. Selskapet utvikler apper og spill med samisk innhold på flere språk.

Mikkel Johansen Sara og MiksaPix Interactive AS fikk årets pris for sin nyskapende virksomhet langt utenfor det typiske yrkesvalg i Finnmark. Selskapet er et uavhengig produksjonsselskap som utvikler apper,og spill med samisk innhold på flere språk, som eksempelvis «Nordlysbarna». Mikkel Johansen Sara har tatt sin ingeniørutdannelse i Trondheim og sin mastergrad i Australia. Han har hatt lang fartstid i mediabransjen før han etablerte sitt eget selskap i Karasjok.
 
Mikkel viser på en utmerket måte at det er mulig å utvikle marked nasjonalt og etter hvert internasjonalt fra Finnmark. Se www.miksapix.no for mere informasjon om selskapet.
 
- Det er viktig for ungdom i Finnmark at man har lokale rollemodeller som kan virke som inspirasjon for egen utvikling – og utdanning. Mikkel Johansen Sara med sitt selskap MiksaPix AS har vist seg å være et eksempel til etterfølgelse, sier leder for Tekna Finnmark avdeling Bernt Nilsen.
 
Tekna Finnmark har innstiftet Tekna-prisen for å gi oppmerksomhet til en person eller organisasjon/bedrift i Finnmark som har utmerket seg i forbindelse med teknologi. Dette kan være gjennom egen yrkes-karriere, utvikling av bedrift eller på andre måter har vist at det er mulig å utvikle spennende teknologi-prosjekt også i vårt fylke. Tekna ønsker med dette å inspirere særlig lokal ungdom til å satse på en karriere innen naturvitenskapelige fag. Tidligere er prisen delt ut til sjefingeniør Per-Einar Fiskebeck ved Fylkesmannens miljøvernavdeling for innsatsen bl.a. med fjerning av radioaktive kilder i fyrlykter i Nord-Vest Russland, Barel as for sin satsning på elektronikkproduksjon i Norge og Russland og SmartDok for sine digitale løsninger for bygg- og anleggsbransjen.
 

Publisert: 26. mars 2018