Søk samfunnsmidler for 2021

Formålet med Teknas samfunnsmidler er å støtte medlemmenes lokale engasjement i saker som er viktige for Tekna, og bidra til å synliggjøre Tekna i samfunnet, gjennom å støtte lokale prosjekter.

Søk samfunnsmidler for 2020

Det er avsatt 3 millioner kroner i ordningen, til fordeling mellom prosjekter, som innfrir kravene for tildeling av midler.

På Teknas samfunnsmidler 2021 finner du alt du trenger å vite om søknadsprosessen og retningslinjer. Bruk din vanlige Tekna-innlogging.

Formålet med Teknas Samfunnsmidler er å engasjere medlemmene i å gjennomføre Teknas handlingsplaner og strategier, samt få synlighet i lokalsamfunnet ved å vise at vi er opptatt av viktige samfunnsspørsmål.

Søknadsfristen for første tildelingsrunde for 2021 er 15. oktober 2020.
Midlene som deles ut må brukes innen utgangen av 2022.

Søk Teknas samfunnsmidler 2021 (krever innlogging)

Lykke til!

Publisert: 30. januar 2020