Søk samfunnsmidler for 2020

Formålet med Teknas samfunnsmidler er å støtte medlemmenes lokale engasjement i saker som er viktige for Tekna, og bidra til å synliggjøre Tekna i samfunnet, gjennom å støtte lokale prosjekter.

Søk samfunnsmidler for 2020

Det er avsatt 3 millioner kroner i ordningen, til fordeling mellom prosjekter, som innfrir kravene for tildeling av midler.

På Teknas samfunnsmidler 2020 finner du alt du trenger å vite om søknadsprosessen og retningslinjer. Bruk din vanlige Tekna-innlogging.

Formålet med Teknas Samfunnsmidler er å engasjere medlemmene i å gjennomføre Teknas handlingsplaner og strategier, samt få synlighet i lokalsamfunnet ved å vise at vi er opptatt av viktige samfunnsspørsmål.

Søknadsfristen for andre tildelingsrunde i 2020 er 15. april.
Midlene som deles ut må brukes innen utgangen av 2020.

Søk Teknas samfunnsmidler 2020 (krever innlogging)

Lykke til!

Publisert: 30. januar 2020