Søk samfunnsmidler for 2019

Formålet med Teknas samfunnsmidler er å støtte medlemmenes lokale engasjement i saker som er viktige for Tekna, og bidra til å synliggjøre Tekna i samfunnet, gjennom å støtte lokale prosjekter.

Det er avsatt 2 millioner kroner i ordningen, til fordeling mellom prosjekter, som innfrir kravene for tildeling av midler.

På Teknas samfunnsmidler 2019 finner du alt du trenger å vite om søknadsprosessen og retningslinjer. Bruk din vanlige Tekna-innlogging.

Formålet med Teknas Samfunnsmidler er å engasjere medlemmene i å gjennomføre Teknas handlingsplaner og strategier, samt få synlighet i lokalsamfunnet ved å vise at vi er opptatt av viktige samfunnsspørsmål.

Nytt av året er at det blir to tildelingsrunder. Første tildelingsrunde hadde søknadsfrist 15. oktober 2018. Andre tildelingsrunde har søknadsfrist 15. april 219. Midlene som deles ut må brukes innen utgangen av 2019. Dette er et prøveprosjekt, besluttet av Hovedstyret.

Søk her Teknas samfunnsmidler 2019 (krever innlogging)

Lykke til!

Publisert: 29. august 2017