Relevante studier med høy kvalitet?

På årets Kontaktkonferanse i regi av Kunnskapsdepartementet var temaet kvalitet i høyere utdanning.

Statsministeren innledet med å vektlegge høyere utdannings betydning for landets konkurransekraft og fremtidig samfunnsutvikling. De digitale og teknologiske endringen vi ser i samfunnet vil i høyeste grad også få betydning for innhold og organisering av høyere utdanning.
Kunnskapsministeren fremhevet den gode underviseren – nøkkelen til læring ligger i den gode undervisningen. Frafall, liten deltakelse og lave ambisjoner hos studenten må følges opp. Nøkkelen ligger i å gi de som underviser høyere status.
President Lise Lyngsnes Randeberg fremhevet betydningen av meritterende undervisning, god karriereveiledning og rollemodeller. Studentene må kjenne det arbeidslivet de skal møte. Tidlig praksiserfaring blir derfor viktig. Videre fremhevet presidenten betydningen av praksisnær undervisning, mer bruk av professor 2-ordningen, arbeidsrelevant innhold i studiet og jevnere kvalitet mellom de ulike studiesteder.
-Dette krever betydelig innsikt i det arbeidslivet vi har i dag. Samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv må bli tettere. Skillet mellom profesjonsutdanning og en ren akademisk utdanning viskes ut. Det kan få som konsekvens at høyere utdanning ikke finner rette balansen mellom det å være vitenskapelig og det å være praksisrelevant. Her må ikke den tette koblingen til arbeidslivet fortrenges for mer akademisering av studietilbudet for ingeniørene, påpekte presidenten.
Hun illustrerte innholdet i studiet som en kake. Kakebunnen skal være god, fersk og egnet til å fylle sitt formål, men valg av glasur kan variere.
-Det er viktig at vi har en bunnsolid kakebunn gjennom gode studier, så skal glasuren legges på til slutt med spissing innen utvalgte områder i tett samarbeid med den som skal spise kaken; arbeidslivet.
Meldingen kommer til Stortinget 27. januar. Tekna har klare ambisjoner for høyere utdanning, og vil aktivt sørge for å sette preg på stortingsbehandlingen av meldingen.

Publisert: 18. januar 2017