Rekordvekst for Tekna - passerer 80 000 medlemmer

Tekna passerte i dag 80 000 medlemmer, med en rekordvekst på 4,6 prosent hittil i år. Organisasjonen har siden årtusenskiftet vokst med omkring 45 000 medlemmer.

- Allerede i september klarte vi å nå målet om 80 000 medlemmer. Dette er en rekordvekst og viser at høyt utdannede teknologer, naturvitere og realister ser verdien av å være organisert. Det sikrer støtte og innflytelse for egen jobbsituasjon. Høy organisasjonsgrad er dessuten nødvendig for å bevare måten vi organiserer arbeidslivet på i Norge. 80 000 medlemmer gir oss enda større endringskraft og forhandlingskraft, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

- Det er gledelig at vår systematiske innsats har resultert i en historisk sterk medlemsvekst . Attraktive tjenester som juridisk hjelp, et bredt faglig tilbud, lokalavdelinger over hele landet med et mangfoldig møteplasser og faglig innhold, de beste forsikringer og banktjenester, samt støtte til medlemmene i lønns- og interessespørsmål, har samlet gitt denne effekten, sier generalsekretær i Tekna Line Henriette Holten.

Hun mener også at Teknas samfunnspolitiske engasjement og synlighet også bidrar til den sterke veksten. – For oss er det en prioritet å vise teknologiens og naturvitenskapens muligheter, sier Holten.

Tekna har hatt en medlemsvekst på hele 107 prosent siden 2001, mens snittet for alle fagforeninger i landet i samme tidsrom er en vekst på 25 prosent. Tekna er den største  masterforeningen i Norge og den største foreningen i Akademikerne. Foreningen har bidratt sterkt til at antallet akademikere som velger å fagorganisere seg er økende.

 

Publisert: 4. september 2019