Rekordstor søkning til IKT

1100 flere har søkt IKT-fag i år enn i fjor.

– Dette er svært gledelig, det vil være stort behov for denne kompetansen fremover. Vi trenger imidlertid en klar strategi: Hvilken type IT-kompetanse trenger vi i fremtiden, hvilke fagretninger er det behov for å bygge opp? Når antall søkere til IKT og informatikk har eksplodert i år, vil det være er det umulig å dekke opp det behovet for studieplasser vi nå ser å kort sikt. Kapasiteten må økes ytterligere i årene fremover med en tydelig strategisk retning i bunn, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

Samordnet opptak viser at det er 4 910 førstegangssøkere til 1 900 plasser på IKT-fagene. I fjor var det tilsvarende 3 800 søkere til 1 752 plasser.

Sikkerhet og sårbarhet i høysete

Spesielt viktig er det med mer kompetanse innenfor sikkerhet og sårbarhet, som Tekna har arbeidet intensivt med å styrke den siste tiden. Med en stadig større digitalisering i samfunnet er vi avhengig av at folk har tillit til de digitale tjenestene. Når vi spør utdanningsinstitusjonene om hvordan de satser på dette feltet, får vi dessverre ikke klare svar. Dette er et område som må få betydelig større oppmerksomhet fremover, sier Randeberg.

Lavere søknad til petroleumsstudiene

Årets samordnet opptak viser at både antall søknader og antall studieplasser er blitt redusert i bl.a. petroleumsteknologi, offshoreteknologi og petroleumsteknologi i forhold til i fjor.

– Olje- og gassbransjen vil være svært viktig for Norge i mange år fremover og representerer mange av våre sterkeste kompetansemiljøer. Her må bransjen selv vise frem de store teknologiske utfordringene og de interessante faglige oppgavene i næringen. Skal vi fortsatt være i front på teknologiutvikling og konkurransedyktighet, er bransjen avhengig av å tiltrekke seg unge talenter, sier Randeberg.

Noen hovedtall:

  • Til realfag var det i år 4 223 førstevalgssøkere til 2 669 utlyste plasser. Det er ved opptaket sendt ut 4 335 tilbud mot 4 303 i fjor. Overbookingen innenfor realfag er i år på 62,4 %.
  • Til teknologiske fag var det i år totalt 12 823 førstevalgssøkere til 6 419 utlyste plasser. I fjor var det tilsvarende 13 033 søkere til 6 176 plasser. Det ble ved opptaket sendt ut 8 882 tilbud mot 8 694 i fjor. Totalt er det innenfor teknologiske fag/ingeniørutdanning - en overbooking på 38,4 % (40,8 % i fjor).
  • I årets Samordna opptak var det størst prosentvis økning i antall tildelte studieplasser til lektorutdannelser (12,6 %), sivilingeniør (12 %) og informasjonsteknologi (11,9 %).

Les mer om opptaket her (PDF).

Publisert: 19. juli 2017