Rekordmange vil studere IKT

Søkningen til studier i IKT fortsetter å øke kraftig, viser tall fra Samorda Opptak.

- Det vil være stort behov for denne kompetansen, og det er flott at så mange ønsker å studere disse fagene. Nå er det viktig at det er nok studieplasser. Det har kommet nye studieplasser, men kapasiteten må nok økes ytterligere i årene fremover, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

Søkningen til teknologifagene økte med 5,7 prosent siste året, mens realfagene sank med 6,2 prosent. Samlet hadde disse fagområdene en vekst på 2,7 prosent. Til sammenligning var veksten i den totale studentmassen 4,7 prosent. 

- Det er bekymringsfullt at søkningen til våre fagområder ikke øker mer. Vi trenger flere dyktige ungdommer for å løse utfordringer innen blant annet klima, helse og energi. Her er teknologi- og realfagene nøkkelen, sier Randeberg. 

Hun er fornøyd med at veksten til IKT-studiene fortsetter, med en vekst i antall førstegangssøkere på 22 prosent fra i fjor. I år var det 5 892 førstegangssøkere til 2282 plasser på IKT-fagene. I fjor var det tilsvarende 4 846 søkere til 1 828 plasser.

- Behovet for flere dyktige IKT-folk vil øke fremover, og dette har de unge forstått. Ikke minst innen IKT-sikkerhet er behovet stort. Vi har allerede gjort et stort arbeid for å få sikkerhet inn som en obligatorisk del av IKT-studiene, sier Randeberg. 

Det er fortsatt lav søking til petroleumsrelaterte studier, med en liten nedgang fra i fjor. – Det er litt overraskende. Oljebransjen er i ferd med å friskmeldes, og bedriftene begynner igjen å ansette. Det tar fem år å utdanne en master i teknologi, og de som i dag begynner med petroleumsstudier, har gode utsikter for å komme inn i et godt arbeidsmarked. Olje og gass vil i mange år være en av våre viktigste næringsveier. Bransjen må være nyskapende og innovativ for å kunne drive økonomisk og bærekraftig. Det krever påfyll av ny kompetanse og nye ideer, sier Randeberg. 

Søkningen til maritime fag har også snudd, og økte med 15 prosent, etter en sterk nedgang i fjor. 

- Mulighetene i havet er store, og bare en liten del av mulighetsrommet er tatt i bruk. De som satser på slike studier, har gode utsikter. Her ligger det også mange muligheter for kunnskaps- og teknologioverføring fra blant annet petroleumssektoren, sier hun.

Studentene jubler

- Det er gledelig å se at det i år igjen er en økning i antallet søkere til teknologistudiene. Vi trenger flere hoder som ikke bare forstår, men som også kan være med å utvikle teknologien. Dette er viktig dersom Norge fortsatt skal ha en ledende posisjon innenfor digitalisering og teknologi, sier Tonje Løvstakken, leder av Tekna Student.

Hun skulle likevel gjerne sett at flere av jentene hadde valgt teknologistudier. - Selv om det er gledelig å se at rekrutteringen til teknologistudier er stor, har vi en vei å gå for å motivere flere kvinner til å søke seg til dette feltet. Bare en fjerdedel av førstegangssøkerne til teknologistudier er kvinner. Til sammenligning er kvinneandelen i realfagene på over 50 prosent, sier hun.

- Vi ser dessverre en liten nedgang i år igjen i antallet søkere til realfag. Grunnleggende kunnskap innen realfagene har vært med å bygge landet i alle år, og kommer til å ha en viktig rolle også i fremtiden. Med realfaglig kompetanse bygger du viktig forståelse som du kan ta med deg inn i mange sektorer og arbeidsområder, sier Løvstakken.

Publisert: 19. april 2018