Reiseforsikring og Korona

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Tekna-medlemmer med reiseforsikring i Gjensidige får dekket sine merkostnader ved avbestilling av utenlandsreiser.

Her finner du en oppdatert oversikt over hva som dekkes av forsikringen i forbindelse med koronaviruset og reiser, kansellerte reiser, sykdom på reiser, avlyste arrangementer og andre spørsmål.

Les mer: Gjensidiges informasjonsside om Korona

Juridisk vakttelefon (for medlemmer) 

Har du spørsmål om koronaviruset og ditt arbeidsforhold kan du ta kontakt med Teknas vakttelefon - juridisk@tekna.no / 22 94 75 00  

Les mer om juridisk bistand 

Publisert: 18. mars 2020