Regnes reisetid som arbeidstid?

Regnes reisetid som arbeidstid? Tekna har fått flere spørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer om reisetid, etter at EFTA-domstolen nylig kom med en uttalelse om reisetid kan regnes som arbeidstid.

Beregning av arbeidstid

Uttalelsen kan få konsekvenser for hvordan norske arbeidsgivere skal beregne daglig og ukentlig arbeidstid for sine ansatte, men saken vil ikke ha rettskraftig virkning i Norge før saken kommer opp for Høyesterett i 2018. Den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen er ikke bindende for norske domstoler, men når saken er avgjort av Høyesterett, vil utfallet av dommen kunne ha stor betydning for Teknas medlemmer. Tekna kommer tilbake med informasjon så snart dommen foreligger.

Saken gjelder om reiser foretatt av en polititjenestemann i forbindelse med ulike oppdrag i politidistriktet er arbeidstid, og hvordan dette arbeidet skal godtgjøres. Polititjenestemannen reiste sak mot staten, men tapte saken i tingretten og lagmannsretten.

Saken er anket inn til Høyesterett, som har bedt EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse.  Spørsmålet er om reisetiden polititjenestemannen brukte fra hans faste oppmøtested på lensmannskontoret til oppdragssted, er å regne som arbeidstid, og en nærmere forståelse av EUs arbeidstidsdirektiv, som Norge er forpliktet til å følge.

Kriterier for arbeidstid

EFTA-domstolen har slått fast at i den konkrete saken var alle tre kriteriene for arbeidstid etter arbeidstidsdirektivet oppfylt. For at noe skal være arbeidstid, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Arbeidstaker må være på eller i arbeid.
  • Arbeidstaker må stå til disposisjon for arbeidsgiver, og er rettslig forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser under reisen.
  • Arbeidstaker som blir pålagt å utføre oppgaver et annet sted enn sitt faste oppmøtested, har reise som en del av sin arbeidsplikt.

Les mer om arbeidstid i denne artikkelen fra Teknas jurister

Publisert: 6. desember 2017