Randeberg gjenvalgt som Tekna-president

Lise Lyngsnes Randeberg fra Trondheim er gjenvalgt som president i Tekna. Vidar Faksvåg Hansen fra Molde er valgt som ny visepresident.

Hovedstyret i Tekna
Hovedstyret i Tekna 2019 - 2021: Fra venstre, Marte Øvrum fra Oslo, Ingvild Johanne Haug fra Trondheim, Vidar Faksvåg Hansen fra Molde, Tekna-President Lise Lyngsnes Randeberg, Bjørn Harald Snersrud fra Kongsberg, Margrethe Esaiassen fra Tromsø og Elisabet Line Haugsbø fra Trondheim.

Lise Lyngsnes Randeberg har vært Teknas president siden 2013, og ble gjenvalgt på foreningens representantskapsmøte i Molde 16. juni 2019.

– Tekna er godt rustet for to nye år. Vi skal jobbe med de store oppgavene i samfunnet som velferdsordningene, et rettferdig arbeidsliv, etter- og videreutdanning, og grønn vekst. Vi har konkretisert disse gjennom FNs bærekraftsmål, og jeg vet at teknologene vil bidra sterkt med løsningene. Tekna og våre 78 000 medlemmer er klar til å ta ansvar og å gjøre vår del av jobben, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Øvrige hovedstyremedlemmer etter valgene er Margrethe Esaiassen fra Tromsø, Ingvild Johanne Haug fra Trondheim, Elisabet Line Haugsbø fra Trondheim, Bjørn Harald Snersrud fra Kongsberg og Marte Øvrum fra Oslo.

Tekna er den største foreningen for naturvitere, realister og teknologer med mastergrad, og den største foreningen i Akademikerne.

Publisert: 16. juni 2019