Positive til kompetansestrategi

Tekna er positive til Nasjonal kompetansepolitisk strategi, som ble lansert 3.februar. - Et viktig element i strategien er at også grupper med høyere utdanning nå er med i kompetansebehovsvurderinger, sier samfunnspolitisk direktør i Tekna Terje Sletnes.

Søkertallene til informasjonsteknologi har steget med over 30 prosent det siste året, viser tall fra Samordna opptak.

Myndighetene og partene i arbeidslivet har nå for første gang sammen blitt enige om en nasjonal kompetansepolitisk strategi. Strategien ble lansert av statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Oslo 3. februar.


- I Norge har vi et næringsliv som kjennetegnes av høy produktivitet, høy sysselsetning og høy kompetanse. Dette er fortrinn vi må sikre for fremtiden. Kompetansestrategien er derfor viktig, fordi målgruppen er hele den voksne befolkningen, uavhengig av utdanningsnivå og arbeidstilknytning, sier Sletnes.

Han understreker at stadig flere arbeidstakere med høy utdanning vil trenge påfyll av ny kompetanse for å kunne delta i arbeidslivet. - Ny teknologi innebærer endringer i hvordan vi jobber og hvordan vi lever. Dette innebærer også at vi i enda større grad må lære gjennom hele livet. Det er viktig at den kunnskapen vi tar til oss er relevant for arbeidslivet og holder god kvalitet. Nå har vi fått på plass en strategi som skal legge til rette for nettopp det, sier Sletnes.

Sletnes mener den vanskelige situasjonen i arbeidsmarkedet på Sør- og Vestlandet illustrerer at evnen til omstilling og utvikling blir stadig viktigere. – Vi må også utvide mulighetene for å ta utdanning mens man mottar dagpenger. Det vil forbedre den enkeltes mulighet til å komme seg inn i en ny jobb eller bransje. Tekna har foreslått endringer i dagpengeforskriften som bidrar til dette, men samtidig opprettholder et klart skille mellom det å være arbeidssøkende og student, sier han.


Tekna er positive til at vi nå oppretter et kompetansebehovsutvalg.
- Debatten om fremtidens kompetansebehov må baseres på et godt faglig grunnlag. Vi mener et kompetansebehovsutvalg kan bidra til å sikre denne fagligheten, sier Sletnes.

Publisert: 3. februar 2017