Permitterte kan studere

Tekna er positive til at regjeringen nå åpner for at permitterte enklere kan studere. - Dette har vi jobbet for siden oljekrisen. Nå håper vi lengden på ordningen kan utvides, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Foto av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Regjeringen varslet i dag at den vil gjøre det enklere for permitterte å ta studier, og samtidig få dagpenger.

- Ved forrige oljekrise var det nettopp mulighet for å ta utdanning mens man mottok dagpenger som ble etterlyst da våre medlemmer mistet jobben. Vi vet at mange ønsker å oppdatere seg og videreutvikle sin kompetanse mens de er permittert, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Ordningen er midlertidig, og gjelder fram til 1. september.

- Vi frykter at mange av våre medlemmer blir permittert over lengre tid, og håper at dette blir en mer langvarig ordning enn det som er skissert. Det er uansett bra at det blir enklere for permitterte å studere. Dette har vi etterlyst siden forrige oljekrise. Vi er spente på å se om denne endringen vil gjøre det mulig for permitterte og arbeidsledige å følge enkeltkurs i UH-sektoren. I såfall må ordningen forlenges minst ut 2020 for å gjøre det mulig, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Les hele saken på regjeringen.no

Publisert: 22. april 2020