Positiv strategi for kunstig intelligens

– Det er bra strategien peker på mulighetene kunstig intelligens gir, samtidig som den understreker behovet for et regelverk som sikrer etisk forsvarlig bruk. Kunstig intelligens må ha tillit i samfunnet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup presenterte i tirsdag 14. januar regjeringens nye strategi for kunstig intelligens. Han understreket Norges gode forutsetninger for å ta kunstig intelligens i bruk på en vellykket måte.

- Vi har en digital kompetent befolkning og en godt utbygd infrastruktur, og vi har mye data av høy kvalitet. Ikke minst sitter det offentlige med store mengder data. Spørsmålet er hvordan dette kan forvaltes og foredles på en best mulig måte, understreket ministeren.

Deling av data og best practice ble trukket fram som nødvendig, sammen med behovet for regulatoriske sandkasser der ny teknologi kan prøves ut gjennom forsiktig tilnærming, forskning, prøving og feiling.

- Kunstig intelligens må være mest mulig gjennomsiktig og etisk fundert. Personvern må bygges inn i teknologien. Folk må ha tillit til ny teknologi, vi må vite hvorfor svarene blir som de blir og det må føres nøye tilsyn. Da vil kunstig intelligens representere muligheter for næringsutvikling, innovasjon og arbeidsplasser, sa Astrup.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg mener rapporten balanserer godt mellom mulighetene kunstig intelligens gir, og behovet for en god forvaltning av slik teknologi.

- Jeg kjenner igjen mange av poengene fra Teknas eget høringsinnspill. Strategien peker på behovet for å gjøre data tilgjengelig. Det er positivt at det varsles en egen stortingsmelding om datadeling. Samtidig understreker strategien behovet for å ivareta hensynet til personvernet. Skal kunstig intelligens fungere må teknologien ha tillit i befolkningen. Mer kunnskap, forskning og sterke fagmiljøer er en viktig faktor her, sier hun.

Publisert: 14. januar 2020