Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en hånd som sorterer mynter inn i forskjellige glass for å spare penger

Aktuelt

Permitterte kan stå i pensjonsordningen

Publisert: 14. apr. 2020

Regjeringen foreslår å endre reglene for tjenestepensjon, slik at permitterte kan bli stående i pensjonsordningen. Hva betyr dette for deg?

I et brev til Finansdepartementet og Finanstilsynet sendt før påske, støtter Tekna forslaget til NHO og LO om at permitterte skal kunne blir stående i pensjonsordningen. 3.april foreslo Regjeringen endringer i regelverket grunnet koronasituasjonen.

Tekna stiller seg bak forslaget til frivillig alternativ løsning for bedriftene hvor: 
• Permitterte blir stående som medlem i ordningen.
• Sparing/opptjening i pensjonsordningen opphører
• Risikodekninger opphører, men den enkelte kan opprettholde disse gjennom at de ansatte får 6 måneder på å benytte seg av fortsettelsesforsikring

- Positivt

- Det er positivt at det nå legges til rette for at arbeidstakere ikke meldes ut på en enkel måte. Det er viktig at de ansatte informeres, slik at de for eksempel kan tegne fortsettelsesforsikring i tide om dette blir langvarig, sier samfunnspolitisk direktør i Tekna Monica Tjelmeland.

- Endringene gjøres med kort varighet på seks måneder. Tekna oppfordrer regjeringen til å komme tilbake med forslag til varige lovendringer som sikrer tilsvarende hensyn også i framtidige situasjoner med permitteringer, sier hun.
 
Hva betyr dette for deg?

Endringene i regelverket gjør at permitterte kan bli stående i pensjonsordningen, samtidig som det kuttes i pensjonsopptjening og/eller risikoytelser. Dette er en bedre løsning for den permitterte enn full utmelding, spesielt om en fortsatt dekkes av risikoytelsene. 

Utmelding av pensjonsordningen har flere konsekvenser. For det første vil du ikke lenger få pensjonssparing og du vil heller ikke være dekket av pensjonsordningens forsikringer. Det er heller ikke gitt at du vil fortsette pensjonssparingen på det som allerede er oppspart når du på ny meldes inn i pensjonsordningen etter permitteringsperioden. Dersom du har vært kort tid i bedriften, risikerer du også å tape pensjonsopptjening.

Hvis du blir meldt ut  av pensjonsordningen skal pensjonsleverandøren varsle deg om dette og tilby deg å opprettholde forsikringsdekningene for din egen regning (såkalt fortsettelsesforsikring). 

For permitterte med offentlig tjenestepensjon gjelder andre regler. Også her kan bedriften velge å la permitterte stå fullt i pensjonsordningen. Uansett men vil en eventuell utmelding ikke skje før du har vært permittert i en måned. I offentlig tjenestepensjon vil du også være dekket for risikoytelser under permitteringen.

Før permittering skal bedriften drøfte med tillitsvalgte. Medlemskap i pensjonsordningen er da et viktig tema å klargjøre. Teknas mener det er svært uheldig om ikke bedriften lar den permitterte stå i pensjonsordningen. Tillitsvalgte anbefales derfor å oppfordre bedriften til å finne løsninger som i minst mulig grad går ut over de ansatte.

Hva bør du gjøre som permittert?

  • Ta kontakt med din tillitsvalgt. Den tillitsvalgte skal ha drøftet grunnlaget for permitteringer og medlemskap i pensjonsordningen bør ha vært tema i drøftingene.
  • Hvis du ikke har tillitsvalgt i bedriften kan du sjekke med arbeidsgiveren din hva som skjer med ditt medlemskap i tjenestepensjonsordningen ved permittering.
  • Blir du varslet om utmelding av pensjonsordningen fra pensjonsleverandøren så bør du vurdere tilbudet om fortsettelsesforsikring. Hvilket behov du har vil variere med din situasjon og andre forsikringsdekninger.
  • Har du behov for bistand ta kontakt med tillitsvalgt eller Teknas juridiske vakt.

Alt om dine rettigheter som permittert eller arbeidssøkende

Har du spørsmål om dine rettigheter som permittert eller arbeidssøkende?  

Her kan du få oppdatert informasjon og Teknas tilbud og råd

Les også

Relaterte kurs og arrangementer