Aktuelt

Permittert? Søk straks forskudd på dagpenger

7. mai 2020

Blir du permittert, må du søke om dagpenger samme dag som du mottar varselet om permittering.

Dersom du blir permittert, har arbeidsgiver nå en lønnsplikt i to fulle arbeidsdager, og staten kompenserer deretter lønn inntil 6 G i 18 hverdager (mandag til fredag). NAV har fortsatt ikke søknadsordningen for disse 18 dagene på plass. Tekna er ikke kjent med når ordningen er på plass, og ser at det også kan bli noe saksbehandlingstid.  Medlemmer som blir permittert, bør derfor søke om forskudd på dagpenger når de permitteres.

Slik søker du dagpenger

Du må søke om dagpenger samme dag som du mottar varselet om permittering. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger. Dagpenger gis ikke med tilbakevirkende kraft.

Du bør søke om forskudd av dagpenger. Det kan du først gjøre etter at du har registrert deg som arbeidssøker hos NAV, og søkt om ordinære dagpenger. Forskudd på dagpenger utgjør 60 prosent av 6G, en lavere sats enn dagpenger. Det gir en midlertidig lavere utbetaling, frem til endelig vedtak om dagpenger er fattet.

Forskudd på dagpenger har en forenklet saksbehandlingsprosess i NAV. Pengene skal bli utbetalt i løpet av 2-3 virkedager.

Du må søke om 18 dagers lønnskompensasjon inntil 6 G fra NAV, etter at de innledende 20 dagene av permitteringen er over.

Søknadsordningen er ikke klar hos NAV ennå. NAV opplyser at man kan få forskudd på dagpenger i mellomtiden.

Viktig å huske

Du risikerer å miste retten til dagpenger hvis du jobber mer enn 60 prosent. Dersom du jobber fullt i mer enn seks uker, blir permitteringen avbrutt. Da må arbeidsgiver starte prosess med permittering på nytt, om det er aktuelt.

Mens du er permittert, må du være tilgjengelig for arbeidsgiver. Du må kunne starte jobb igjen på to dagers varsel.

Gratisarbeid som du evetuelt utfører, regnes også med beregningen av arbeidstimer og om man har rett til dagpenger.

Bakgrunnen

Lønnspliktperioden ved permitteringer er endret fra 20. mars.  Arbeidsgiver har en lønnsplikt tilsvarende to fulle arbeidsdager, og staten kompenserer deretter lønn inntil 6 G i 18 hverdager (mandag til fredag). Tidligere har både politikere, NHO og Tekna anbefalt at arbeidsgivere som kan forskuttere disse dagene, bør gjøre det. 

Nå har NAV meldt at arbeidsgivere ikke får refundert utlegg knyttet til forskuttering av permitteringslønn ved permitteringer som starter fra 20. april.  NHO har derfor anbefalt arbeidsgivere om ikke lenger å forskuttere.

 

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer