Pensjonsforhandlingene avsluttes fredag 2.mars

Forhandlingene om ny pensjonsordning i offentlig sektor avsluttes etter planen 2. mars.

De siste tre ukene har Akademikerne sittet i forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med Arbeids- og sosialdepartementet. Fredag 2.mars er fristen satt for å komme til enighet om ny pensjonsordning.
- Det er krevende forhandlinger, der mange hensyn skal ivaretas. Vi står hardt på for å få på plass en best mulig løsning for våre medlemmer, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.
For Akademikerne er det viktig at man i ny løsning får pensjonsopptjening for alle år i arbeid, at de med lang utdanning får uttelling for dette, og at de unge ivaretas.
- Gode pensjonsordninger er en viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass. Det offentlige må ha en god pensjonsordning for å være en konkurransedyktig arbeidsgiver – som er nødvendig for å sikre gode velferdstjenester til befolkningen, sier Kvam.

 

Publisert: 2. mars 2018