Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av Teknisk Ukeblad på papir og på mobil liggende side om side

Aktuelt

På vei mot likebehandling av fagpressen?

7. juni 2019

Tekna og NITO er fornøyde med at stortingsflertallet nå ber Regjeringen gjøre nødvendige justeringer for å hindre fortsatt konkurransevridning mellom digital dagspresse og dybdemedier.

I dag blir medier som formidler digital dybdejournalistikk belastet med 25% moms, mens dagspressen har nullmoms. - Vi mener det nå er på tide med en reell likebehandling av aviser og tidsskrifter på nett, slik vi har det i papir, sier Lise Lyngsnes Randeberg, styreleder i Teknisk Ukeblad Media.

I det opprinnelig forslaget til revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen forsøkt å gi momsfritak for dybdepressen som «….vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet».  

- Det er allikevel laget sterke avgrensninger i samme proposisjon som bidrar til fortsatt forskjellsbehandling og uthuling av fritaket. Digitale tidsskrift er dynamiske, og må tilby mer enn en elektronisk versjon av papirutgaven for å kunne konkurrere med andre nyhetstjenester. Vilkårene for digitale tidsskrift må derfor være de samme som for andre elektroniske nyhetstjenester, sier Randeberg.    

- Vi er derfor fornøyd med at Stortingets flertall i dagens innstilling fra Finanskomiteen på nytt ønsker å definere hvordan dybdepressen skal få like konkurransevilkår med dagpressen. Det er viktig at departementet nå følger opp signalene fra Stortinget og gjør presiseringer som sikrer reell likebehandling av aviser og tidsskrift på nett, sier Randeberg.  

Dybde

Tekna og NITO mener at dagens fritak for elektroniske nyhetstjenester bør utvides til også å inkludere «dybdejournalistikk av allmenn interesse». Med krav til dybde mener vi at man fanger opp medier som tradisjonelt har vært kategorisert som tidsskrift. I papirutgaver har det vært forholdsvis lett å skille mellom avis og tidsskrifter. I digitale flater, derimot, har skillet mellom aviser og tidsskrift vært visket ut i mange år. Et avgiftsmessig skille fremstår derfor som kunstig og konkurransevridende.   

Dersom regjeringen ikke ønsker å inkludere digitale tidsskrift i fritaket som gjelder for aviser på nett, er det viktig at digitale tidsskrift får tilsvarende vilkår. Aviser og tidsskrift er likestilt avgiftsmessig på papir, og må derfor også ha like vilkår i digitale flater.   

- Tekna og NITO ser frem til en endelig tydeliggjøring og forenkling av dagens regler slik at dybdejournalistikken får like konkurransevilkår med dagspressen, avslutter Randeberg.   

Teknisk Ukeblad Media as er eid av organisasjonene Tekna og NITO.  

Les også